Medlemsfordeler:

  • Landsdekkende Rådgivningstelefon – åpen hver torsdag mellom 09-15, telefon 465 00 847
    Vår rådgivningstjeneste gir medlemmer mulighet til å drøfte og snakke med en fagperson om situasjoner og problemstillinger som oppleves som vanskelige.
  • Tidsskriftet Fosterhjemskontakt med aktuelle artikler innen forskning på feltet, jus, rådgivning, kurs, aktiviteter i foreningen m.m.
  • Samvær og kontakt med andre fosterforeldre i ditt distrikt gjennom blant annet familiesammenkomster, møter, fagsamlinger og likemannsgrupper. Mer informasjon kan du lese i det enkelte fylket.
  • Kompetansepåfyll gjennom kurs, seminarer og andre aktiviteter som arrangeres sentralt i foreningen og i fylkesforeningene
  • Medlemspris på kurs og konferanser, temahefter, barnebøker, video og annet salgsmateriell
  • Mulighet for påvirkning gjennom styrearbeid i foreningen
  • Rabattert pris på medlemskap hos Barnevakten og andre medlemsfordeler foreningen kan tilby.

Klikk her for å bli medlem

med faktura eller annen betaler