Medlemsfordeler:

 • Landsdekkende Rådgivningstelefon – åpen hver torsdag mellom 09-15, telefon 465 00 847.
  Vår rådgivningstjeneste gir medlemmer mulighet til å drøfte og snakke med en fagperson om situasjoner og problemstillinger som oppleves som vanskelige.
 • Likepersonsamtaler dersom du trenger å lufte tanker eller hjerte med en av våre frivillige likepersoner.
 • Spørsmål og svar på nett – her har vi samlet aktuelle spørsmål og svar for deg som er eller skal bli fosterhjem.
 • Sjekkliste for fosterforeldre ved inngåelse av fosterhjemsavtalen.
 • Tidsskriftet Fosterhjemskontakt med aktuelle artikler innen forskning på feltet, jus, rådgivning, kurs, aktiviteter i foreningen m.m.
 • Samarbeidsadvokater med en gratis avklaringssamtale og avtalepris for våre medlemmer.
 • Samvær og kontakt med andre fosterforeldre i ditt distrikt gjennom blant annet familiesammenkomster, møter, fagsamlinger og likepersongrupper. Mer informasjon kan du lese i det enkelte fylket.
 • Kompetansepåfyll gjennom kurs, seminarer og andre aktiviteter som arrangeres sentralt i foreningen og i fylkesforeningene.
 • Medlemspris på kurs og konferanser, temahefter, barnebøker, video og annet salgsmateriell.
 • Mulighet for påvirkning gjennom styrearbeid i foreningen.
 • Medlemstilbud hos SofusFAMILY, et sikkert dokumentasjonsprogram for å samle informasjon om barnet, lagre dokumenter, skrive systematiske daglige notater, opprette og evaluere målsetninger, og du kan skrive rapporter.
 • Andre medlemsfordeler foreningen kan tilby.

Klikk her for å bli medlem!

Klikk her for å bli medlem

med faktura eller annen betaler