Handlingsplan 2014 – 2016

Norsk Fosterhjemsforening skal være en aktiv pådriver for å heve kvaliteten på alle plan innen fosterhjemsomsorgen. Dette gjøres gjennom følgende satsningsområder:

Sikre fosterbarn gode oppvekstvilkår

  • Arbeide for at alle fosterbarn sikres riktig og tilstrekkelig hjelp og tiltak til rett tid ved barnets alle overganger i perioden 0-23 år
  • Arbeide for at alle unge mellom 18 og 23 år som fortsatt bor  i fosterhjem skal få et tilbud om ettervern
  • Arbeide for at flerkulturelle fosterbarns rettigheter blir ivaretatt

Forbedre fosterhjemmenes rammevilkår

  • Arbeide for økt KS sats som grunnpakke
  • Arbeide for at fosterforeldres egne barn blir hørt og ivaretatt
  • Arbeide for partsrettigheter for fosterforeldre

Styrke Norsk Fosterhjemsforening som en attraktiv interesseorganisasjon

  • Arbeide for å utvikle Norsk Fosterhjemsforenings webside/sosiale medier sentralt og i fylkesforeningene
  • Arbeide for å profilere Norsk Fosterhjemsforening
  • Arbeide for at alle fosterforeldre i Norge blir medlemmer i Norsk Fosterhjemsforening
  • Arbeide for at fosterbarn og fosterforeldres egne barn får en stemme inn i foreningen