For tillitsvalgte

Lokalt påvirkningsarbeid

På denne siden finner du informasjon og materiell å bruke til interessepolitikk og påvirkningsarbeid.

Med utgangspunkt i handlingsplanen vedtatt på Landsmøtet i 2021 er det utarbeidet en overordnet politisk strategi for Norsk Fosterhjemsforening. Les mer om det her!

Vet du hva en «åpen halvtime» er, eller hvordan få saker opp til behandling i kommunestyret? Les om det her!

Det viktigste fylkeslaget kan gjøre for å få gjennomslag er å ha møter med politikerne. Her er noen råd og vink ved gjennomføring av møte med politikere.

En viktig del av det å drive politisk påvirkningsarbeid er å synes, at få ut budskapet til politikere og andre interessenter. Les mer om mediearbeid her!

Lokalpolitisk innsats og jevnlig kontakt med kommunepolitikere er et viktig bidrag i arbeidet med å bedre hverdagen til fosterhjemmene. Se det interessepolitiske årshjulet her!

Innspill til partiprogram

Her er foreningens innspill til politiske partiprogram, de er sendt til alle partier på Stortinget. Bruk dem gjerne lokalt!

Vi har forsøkt å gjøre innspillet både litt overordnet, men også detaljert nok til at det går å velge ut de punkter som ønskes å ta inn.

Innspill partiprogram fra Norsk Fosterhjemsforening

Kunnskap om fosterhjemsomsorg i kommunen

Her finner du webinar og kurs om lokal påvirkning og interessepolitikk.

Presentasjon av Norsk Fosterhjemsforening

Her kan du laste ned en presentasjon av Norsk Fosterhjemsforening. Presentasjonen inneholder informasjon om foreningen, om landskapet og hva vi kan tilby.

Lesetips

Jakta på makta: 12 råd for effektiv påvirkning – Bård Vegard Solhjell og Ketil Raknes
12 konkrete verktøy for hvordan du skal få gjennomslag, skrevet av forfattere som har jobbet på toppnivå i norsk politikk. Jakta på makta er boka for deg som har noe viktig å si, og som derfor vil at flere skal høre på deg.