Hjelp og råd

Observasjoner ved samvær

Vi har utformet et skjema for fosterforeldre for å registrere og vurdere barnets reaksjoner før/under/etter samvær!

I vårt Veiledningstilbud til medlemmene, i samarbeid med Diakonhjemmet Steg Norge, har vi sett et behov for at fosterforeldre litt mer systematisk kan registrere og vurdere barnets reaksjoner før/under/etter samvær.

Som resultat har vi sammen utviklet dette registreringsskjemaet. Dette er først og fremst til eget bruk for å bedre kunne vurdere utvikling, men kan også være et godt dialogverktøy sammen med barneverntjenesten og sammen med foreldre der man har et godt samarbeid, eller ønsker et bedre samarbeid.