Hjelp og råd

Likepersonsamtaler

Ønsker du å snakke med noen om situasjonen du står i?

Ring en av våre likepersoner!

Vårt likepersonsarbeid bygger på at personlig erfaring og kunnskap kan hjelpe andre! Nå kan du ringe en likeperson dersom du trenger å lufte tanker eller hjerte. Våre likepersoner har taushetsplikt.

Våre frivillige likepersoner er gode samtalepartnere med egen erfaring fra fosterhjemsområdet. Likepersonerne er ikke fagfolk, men de ønsker å være der for deg som trenger støtte og noen som lytter til deg og det du går igjennom.

Likepersoner for hele landet:

Carla Aaser-Orkelbog
Telefon: 480 98 048

Gunnel Broshaug
Telefon: 476 27 652

Irene Hotvedt
Telefon: 958 81 350

Heidi Knardal
Telefon: 906 77 483

Monica Johnsen
Telefon: 900 60 340

Sara Greger
Telefon: 452 35 236

Siv Helene Tømmerholen
Telefon: 412 23 705

Tone Granaas
Telefon: 456 64 746

Thrond Schau
Telefon: 930 95 293

Rita Hansen Helle

Telefon: 93464534