Hjelp og råd

Likepersonsamtaler

Ønsker du å snakke med noen om situasjonen du står i?

Ring en av våre likepersoner!

Vårt likepersonsarbeid bygger på at personlig erfaring og kunnskap kan hjelpe andre! Nå kan du ringe en likeperson dersom du trenger å lufte tanker eller hjerte. Våre likepersoner har taushetsplikt.

Våre frivillige likepersoner er gode samtalepartnere med egen erfaring fra fosterhjemsområdet. Likepersonerne er ikke fagfolk, men de ønsker å være der for deg som trenger støtte og noen som lytter til deg og det du går igjennom.

Likepersoner for hele landet:

Carla Aaser-Orkelbog
Har erfaring med:
• Flerkulturell/minoritetsbakgrunn
• Beredskapshjem
• Slekt fosterhjem
Telefon: 480 98 048

Irene Hotvedt
Har erfaring med:
• Besøkshjem/beredskapshjem/
forsterket fosterhjem
• NAV-systemet
• Rapporter
Telefon: 958 81 350

Anna Reiersen
Har erfaring med:
• Fosterbarn med rullestol og totalt hjelpebehov
• Vergemål
• Eksponering i media
Telefon: 482 18 751

Heidi Knardal
Har erfaring med:
• Tverrfaglig samarbeid
• Avlastning og tiltak for at fosterforeldre skal stå i situasjonen
• Å snakke med nokon for å lufte store og små utfordringar
Telefon: 906 77 483

Monica Johnsen
Har erfaring med:
• Beredskapshjem
• Barn som er utsatt for seksuelle overgrep
• Samarbeid med biologisk familie
Telefon: 900 60 340

Sara Greger
Har erfaring med:
• Spe- og småbarn i fosterhjem
• Omfattende omsorgsbehov/behov for helse- og omsorgstjenester
• Selvivaretakelse og stressmestring
Telefon: 452 35 236

Thrond Schau
Har erfaring med:
• 22 års erfaring som fosterfar
• 4,5 år med TBO (traumesensitiv omsorg)
• Relasjonsskadde barn
Telefon: 930 95 293

Rita Hansen Helle
Har erfaring med:
• Fosterhjem for familie/barnebarn
• Ungdommer med minoritetsbakgrunn
• 13 år som fosterhjem
Telefon: 934 64 534

Kristin Remme
Har erfaring med:
• Beredskapshjem/fosterhjem
• Rapport/samvær/avlastning/vitne
• ID-kort/bankkort/pass
Telefon: 975 39 462

Gunnel Broshaug
Telefon: 476 27 652

Tone Granaas
Telefon: 456 64 746