Vårt tidsskrift

Tidsskriftet Fosterhjemskontakt kommer ut fire ganger i året.

Abonnement på Fosterhjemskontakt koster kr. 400 per år.

Hovedmedlemmer har tidsskriftet inkludert i medlemskapet. Støttemedlemmer kan inkludere et abonnement for totalt kr 540 per år.

Bli abonnent her!

Innhold og tema Fosterhjemskontakt
Fosterhjemskontakt tar opp ulike temaer med tilknytning til fosterhjemsarbeid som er nyttig og inspirerende for fosterforeldre, saksbehandlere i barnevernet og andre fagfolk. Det gis i tillegg informasjon om lover og regler som gjelder fosterhjem samt formidles informasjon fra fylkesforeningene, fosterforeldre og fosterbarn.

Send oss ditt forslag
Har du forslag til interessante temaer, artikler eller kommentarer til bladet, ta kontakt med redaktør Tore Kristensen på e-post tore@eddapresse.no.