Vårt tidsskrift

Tidsskriftet Fosterhjemskontakt kommer ut inntil 6 ganger i året.

Medlemmer og støttemedlemmer har tidsskriftet inkludert i medlemskapet, kr. 540 per år.
Abonnement på Fosterhjemskontakt koster kr. 400 per år.
Bli abonnent her!

Innhold og tema Fosterhjemskontakt:
Fosterhjemskontakt tar opp ulike temaer med tilknytning til fosterhjemsarbeid som er nyttig og inspirerende for fosterforeldre, saksbehandlere i barnevernet og andre fagfolk. Det gis i tillegg informasjon om lover og regler som gjelder fosterhjem samt formidles informasjon fra fylkesforeningene, fosterforeldre og fosterbarn.

Send oss ditt forslag:
Har du forslag til interessante temaer, artikler eller kommentarer til bladet, ta kontakt med redaktør Åse L. Larsen på e-post redaksjon@fosterhjemsforening.no.