Årets Fosterhjemsundersøkelse lansert

Resultatene fra Fosterhjemsundersøkelsen 2024 ble lagt fram 8. mai.

Les om de viktigste funnene her.

Last ned Fosterhjemsundersøkelsen 2024

Rykende fersk rapport kan lastes ned på våre nettsider

Delta på vervekonkurranse – vinn gavekort

Vet du om noen som bør være medlem i Norsk Fosterhjemsforening? Verv dem, og bli med i trekningen av universal-gavekort på 1000 kroner.

Når du skal verve nye medlemmer, så er det lurt å fokusere på at man støtter en god sak samtidig som man får nyttige medlemsfordeler. Både voksne og barn i fosterfamilier får mye ut av medlemskapet i foreningen. Mange setter ekstra stor pris på det lokale nettverket og samlingene. Rådgivningstelefonen og likepersoner er også en svært populær medlemsfordel. Våre medlemsundersøkelser viser at den mest populære medlemsfordelen er at foreningen jobber lokalt og nasjonalt med politisk påvirkningsarbeid for å bedre rettighetene til fosterfamilier i Norge. Dette er det lurt å nevne når du skal verve nye medlemmer.

Fortell om de gode medlemsfordelene
Våre medlemmer fremhever disse medlemsfordelene som spesielt viktige:
• Politisk påvirkningsarbeid for bedre rettigheter
• Å møte andre fosterfamilier
• Rådgivningstelefon
• Lokale nettverk
• Fysiske samlinger for familier og for ungdom
• Likepersoner
• Advokatbistand
• Medlemsblad og nyhetsbrev
• Rabatt og økonomiske fordeler på kurs/konferanser
• Sjekkliste ved inngåelse av fosterhjemsavtale

Sammen står vi sterkere
Jo flere medlemmer i Norsk Fosterhjemsforening, jo større påvirkningskraft får vi til å bedre hverdagen for fosterhjemmene. Vi er i god driv og vinner stadig flere politiske kamper på vegne av våre medlemmer – pensjon til frikjøpte fosterforeldre og bedrede rettigheter innen skole, helse, barnehage og bank med i vårens høring på endringer i Barnevernsloven.

Meld inn nye medlemmer på vår nettside fosterhjemsforening.no og skriv inn ditt eget navn i rubrikken «verver». Vervekonkurransen varer fram til 1. juli 2024.

Jubler over økonomisk kompensasjon og flere rettigheter

Meld deg på Fosterhjemskonferansen 2024 nå

Ny rapport om samiske barn i fosterhjem

Fosterhjemsundersøkelsen 2024 presenteres 8. mai

Årets første utgave av Fosterhjemskontakt

Fosterhjemskontakt er det eneste tidsskriftet på fosterhjemsområdet i Norge. Temaet for årets første utgave er «Hverdagstips for fosterfamilien»

Delta i vår vervekonkurranse – verv en fosterfamilie

Vet du om noen som bør være medlem i Norsk Fosterhjemsforening? Verv dem, og bli med i trekningen av universal-gavekort på 1000 kroner.

Ved å verve medlemmer, bidrar du til å forbedre fosterfamiliers rettigheter. Du bidrar også til at fosterfamilier møtes og får nettverk lokalt. Det betyr mye for både store og små og ha et lokalt nettverk med andre som er i samme situasjon!

Våre beste vervetips
Når du skal verve nye medlemmer, så er det lurt å fokusere på at man støtter en god sak samtidig som man får nyttige medlemsfordeler. Både voksne og barn i fosterfamilier får mye ut av medlemskapet i foreningen. Mange setter ekstra stor pris på det lokale nettverket og samlingene. Rådgivningstelefonen og likepersoner er også en svært populær medlemsfordel. Oppsiktsvekkende mange forteller om hvor viktig det er at foreningen jobber lokalt og nasjonalt med politisk påvirkningsarbeid for å bedre rettighetene til fosterfamilier i Norge. Dette er det lurt å nevne når du skal verve nye medlemmer.

Fortell om de gode medlemsfordelene

Våre medlemmer fremhever disse medlemsfordelene som spesielt viktige:

  • Å møte andre fosterfamilier
  • Rådgivningstelefon
  • Lokale nettverk
  • Fysiske samlinger for familier og for ungdom
  • Likepersoner
  • Advokatbistand
  • Medlemsblad og nyhetsbrev
  • Rabatt og økonomiske fordeler på kurs/konferanser
  • Sjekkliste ved inngåelse av fosterhjemsavtale
  • Politisk påvirkningsarbeid for bedre rettigheter

Sammen står vi sterkere
Jo flere medlemmer i Norsk Fosterhjemsforening, jo større påvirkning får vi til å bedre hverdagen for fosterhjemmene.

Meld inn nye medlemmer på vår nettside fosterhjemsforening.no og skriv inn ditt eget navn i rubrikken «verver». Vervekonkurransen varer fram til 1. april.

Vi trenger fortsatt din støtte!

Tusen takk til alle medlemmer og støttespillere, for støtten dere gir til vårt arbeid for bedre rettigheter for alle fosterhjemmet. Nå er medlemskontingenten for 2024 på vei ut i e-postbokser, postbokser, SMS og Vipps. Vi håper at dere blir med oss videre. Sammen, synlige, sterke – for barna!

Har du spørsmål om kontingent? Ta kontakt med oss på e-post post@fosterhjemsforening.no eller ring oss på telefon 23 31 54 00.