Om organisasjonen

Norsk Fosterhjemsforening har som mål å være en aktiv pådriver for å heve kvaliteten på alle plan innen fosterhjemsomsorgen. Foreningen er en landsdekkende og uavhengig bruker- og interesseorganisasjon i forhold til politiske partier og trossamfunn.

Dette er noen av våre viktige oppgaver:

  • Bidra til at alle barn i fosterhjem skal ha gode oppvekstvilkår og utviklingstøttende omsorg, slik at disse opplever god livsmestring og selvfølelse
  • Være en møteplass for medlemmer for aktivitet, fellesskap og kunnskap
  • Være brobygger mellom fosterfamilien, barnevernet og foreldre og bidra til mestring hos alle berørte parter til det beste for fosterbarnet på kort og lang sikt
  • Ivareta rettsikkerhet for alle medlemmer i fosterhjemmet
  • Forbedre fosterforeldres rammevilkår og utviklingsmuligheter
  • Bidra til kunnskapsbasert praksis innen helsemessige, sosiale, økonomiske og kulturelle forhold for fosterfamilien
  • Drive interessepolitiskarbeid mot nasjonale og lokale myndigheter
  • Gi råd og veiledning til våre medlemmer
  • Utgivelse av foreningens fagblad Fosterhjemskontakt