Fosterhjemskonferansen 2022

Fosterhjemskonferansen 26.-27. september 2022 – program

Mandag 26. september Møteleder: Mari Holth, leder i Barnevernsambandet 09:00 – 12:00 Åpning: Kjersti Toppe, statsråd i Barne- og familiedepartementet Tema: Over 1300 stemmer fra fosterhjemmene har sagt sitt! Fosterhjemsundersøkelsen 2022 – Tone Granaas, generalsekretær i Norsk Fosterhjemsforening – Inga Bejer Engh, Barneombud   Tema: Rettsikkerheten for barn i fosterhjem, er barna og ungdommen godt nok […]

PROGRAM Fosterhjemskonferansen 26.-27. september 2022

Mandag 26. september Møteleder: Mari Holth, leder i Barnevernsambandet 09:00 – 12:30 Åpning: Kjersti Toppe, statsråd i Barne- og familiedepartementet Tema: Over 1300 stemmer fra fosterhjemmene har sagt sitt! Fosterhjemsundersøkelsen 2022 – Tone Granaas, generalsekretær i Norsk Fosterhjemsforening – Inga Bejer Engh, Barneombud Tema: Rettsikkerheten for barn i fosterhjem, er barna og ungdommen godt nok […]

Fosterhjemskonferansen 26.-27. september 2022 – program

Mandag 26. september Møteleder: Mari Holth, leder i Barnevernsambandet 09:00 – 12:00 Åpning: Kjersti Toppe, statsråd i Barne- og familiedepartementet Tema: Over 1300 stemmer fra fosterhjemmene har sagt sitt! Fosterhjemsundersøkelsen 2022 – Tone Granaas, generalsekretær i Norsk Fosterhjemsforening – Inga Bejer Engh, Barneombud er invitert Tema: Rettsikkerheten for barn i fosterhjem, er barna og ungdommen […]

Fosterhjemskonferansen 26.-27. september 2022

Fosterhjemskonferansen 22.-23. november 2021

Fosterhjemskonferansen 22.- 23. november 2021 – program

Mandag 22. november 08:30 – 09:00 Kaffe og forfriskninger 09:00 – 09:15 Åpning av konferansen Trine Lise Olsen, komiker, fosterbarn og ambassadør i Norsk Fosterhjemsforening! Tema Barnevernsreformen: hva er forventningene til reformen? Hva er bekymringene? Hva skal til for å lykkes? 09:20 – 09:35 09:40 – 09:55 10:00 – 10:15 10:15 – 10:30 10:30 – […]

Fosterhjemskonferansen 22.-23. november 2021

Gratis digital fagkonferanse: Fosterhjem – barnas perspektiver