Pedagogikk for fosterforeldre

– til barns beste

Pedagogikk for fosterforeldre er et informasjons- og kompetansehevingsprosjekt rettet mot fosterforeldre.

Her finner du filmer og korte fagtekster som gir faglig veiledning for hvordan fosterforeldre kan håndtere utfordringer i fosterhjemsoppdraget.

Filmene utspiller seg i familiens hverdag, og du vil finne situasjoner og problemstillinger fosterforeldre og fosterfamilier kan oppleve.

Filmene handler om:

  1. utviklende omsorg – kommunikasjon og forståelse av barnets reaksjoner, og
  2. praktiske utfordringer i forbindelse med samarbeid med barnevern og andre rundt barnet, rettslige ting og avtalemessige ting.

Filmene finnes også med nord-samiske undertekster. Disse filmene finner du i sin helhet her. Det er også mulig å få tekstet filmene på ulike språk. Da bruker du «tannhjulet» på selve videoen (Youtube) og finner fram til ønsket teksting der.

I filmene om utviklende omsorg bidrar to dyktige fageksperter: psykologspesialist Mari Kjølseth Bræin fra RVTS og Vigdis Bunkholdt, spesialist i klinisk psykologi med meget lang erfaring innen barnevern.

I de mer praktisk rettede filmene deltar fagpersoner fra ulike miljøer – advokat Ragnhild Kverneland fra Advokatfirmaet Dehn DA, rådgiver Yngve Cappelen fra Norsk Fosterhjemsforening og fagkonsulent Cecilie Fjelltun fra STEG Norge.

Filmene er produsert i 2020 og 2023 for Norsk Fosterhjemsforening av Bravissimo AS.
Prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam.

Rettsapparatet i barnevernssaker

Hvilke rettsinstanser kan være involvert i barnevernssaker og rettssaker om fosterbarn, og hvilken rolle har fosterforeldre i slike saker?

Klikk her for å komme til filmen om rettsapparatet og barnevernssaker

Hjelp, jeg må vitne

Hvordan vitne i barnevernssaker? Mange fosterforeldre kvier seg for å vitne i retten, men her ser du hvordan det går til og hva du skal gjøre og si.

Klikk her for å komme til filmen om å vitne i barnevernssaker

Fosterhjemsavtalen – vurder nøye før du signerer

Hva bør du som fosterforelder gjøre før du signerer Fosterhjemsavtalen for å unngå fallgruver?

Klikk her for å komme til filmen om Fosterhjemsavtalen

Hvordan samhandle til beste for barnet?

Barn med sammensatte utfordringer kan få bedre og tverrfaglig hjelp hvis en ansvarsgruppe blir etablert, men hvordan fungerer en slik?

Klikk her for å komme til filmen om ansvarsgrupper 

Hvordan få til godt samarbeid mellom fosterforeldre og barnevernet?

Mange fosterforeldre syns at samarbeidet med barnevernstjenesten kan være utfordrende til tider. Her får du gode tips til et bedre samarbeid!

Klikk her for å komme til filmen om bedre samarbeid med barnevernstjenesten

Fem myter om fosterhjem

Vi avliver fem myter om fosterforeldres og fosterbarns rammer og rettssikkerhet:

  1. «Fosterfamilier er helt vanlige familier»
  2. «Fosterforeldre gjør det bare for pengene»
  3. «Fosterbarn har god rettssikkerhet»
  4. «Foreldre og fosterforeldre klarer aldri å samarbeide»
  5. «Barn får alltid påvirke»

Se filmen om de fem mytene her.

Denne filmen om utviklende omsorg forteller om hvordan vi kan forstå bakgrunnen for at barn i fosterhjem oppfører seg på en uforståelig eller utfordrende måte, og hvordan vi som fosterforeldre kan håndtere det.

Du kan også lese en fagtekst som vil gi mer informasjon, samt andre ressurser som går mer i dybden.

Klikk her for å komme til filmen om smerteuttrykk

Denne filmen handler om ulike måter barnet avviser andre mennesker på og hvorfor. Jo større relasjonsskader barnet har, jo vanskeligere kan dette være. Hvordan kan vi som fosterforeldre takle våre egne følelser rundt dette, og hvordan kan vi hjelpe barnet slik at relasjonen etter hvert kan bli god og trygg?

Her finner du i tillegg en fagtekst som gir mer informasjon, og andre ressurser som går mer i dybden.

Klikk her for å komme til filmen om avvisning.

Denne filmen handler om utfordringer som kan oppstå i forbindelse med når barn i fosterhjem skal ha samvær med foreldre, hva det kan komme av og hvordan man som fosterforelder kan håndtere det.

Her får du også tips til andre ressurser som går mer i dybden på evnet.

Klikk her for å komme til siden om samvær.

Mange barn i fosterhjem strever med lojalitetskonflikter på grunn av relasjonene til både foreldrene og fosterforeldrene. Det kan også være sårt for de voksne.

I tillegg til filmer finner du også andre ressurser som går mer i dybden.

Klikk her for å komme til siden om lojalitet.

Mange barn i fosterhjem føler at det ikke hører til i familien de bor hos, særlig hvis plasseringen er ment å være midlertidig. Denne filmen handler om hvordan følelsen av tilhørighet henger sammen med identitet, og hva man kan gjøre for å skape tilhørighet.

Se også de andre ressursene vi tipser om, som går mer i dybden.

Klikk her for å komme til siden om tilhørighet.

Denne filmen forteller om hvordan man kan samregulere (eller koregulere) et barn som har det vanskelig. Marius (11) reagerer uventet på fotballbanen og fosterfar Kåre må finne roen sammen med gutten, og hjelpe ham med å forstå seg selv og finne en løsning.

Filmen tilhører RVTS som har produsert den dramatiserte sekvensen og som har samarbeidet med Norsk Fosterhjemsforening om å legge til kommentarer med Psykologspesialist Mari Kjølseth Bræin fra RVTS Øst.

Du får også tips om andre ressurser som går mer i dybden.

Klikk her for å komme til siden om regulering.

Vi har kommet over noen kortere filmklipp med Vigdis Bunkholdt, spesialist i klinisk psykologi. I videoene løfter hun ulike områder, for eksempel å gi omsorg til barn utsatt for neglekt, hvor mye man kan kreve av fosterforeldre, unders over årsaken bak adferd og mye mer.

Klikk her for å komme til bonusmateriellet!

Liker du få det skriftlig? Her kan du lese mer om de ulike tema som filmene handler om; korte fagtekster med utdypende informasjon, interessante artikler og lenker.

Klikk her for å komme til mer nyttig stoff