For tillitsvalgte

Maler og presentasjoner

På denne siden vil du finne ulike maler og presentasjoner.

Siden er under oppdatering, og mer materiell vil tilkomme.

Maler

Årshjul

Årshjulet er et godt hjelpemiddel for fylkesstyrene når de skal skrive årsberetning for det året som har gått. Fylkesstyrene fører opp aktiviteter, frister (foreningens frister og egne frister), styremøter, resultater, innspill og videre. Det er ønskelig at fylkesforeningene melder inn til sekretariatet datoer for årsmøter, regionmøter, familiesamlinger, kurs med mer.

Årshjulet kan sendes til: post@fosterhjemsforening.no og legges ut på fylkesforeningens webside på så at medlemmer kan få innsikt i fylkets aktiviteter.

Årshjul for organisasjon i 2021.