For tillitsvalgte

Årshjul, maler og presentasjoner

På denne siden finner du årshjul for foreningen, samt ulike maler og presentasjoner.

Årshjul

Årshjulet er et godt hjelpemiddel for fylkesstyrene når de skal skrive årsberetning for det året som har gått. Fylkesstyrene fører opp aktiviteter, frister (foreningens frister og egne frister), styremøter, resultater, innspill og videre. Det er ønskelig at fylkesforeningene melder inn til sekretariatet datoer for årsmøter, regionmøter, familiesamlinger, kurs med mer.

Årshjulet kan sendes til: post@fosterhjemsforening.no og legges ut på fylkesforeningens webside på så at medlemmer kan få innsikt i fylkets aktiviteter.

Årshjul for 2023

Årshjul for 2022.

Kalender for 2022.

Maler