For tillitsvalgte

Årshjul, maler og presentasjoner

På denne siden finner du årshjul for foreningen, samt ulike maler og presentasjoner.

Årshjul

Årshjulet er et godt hjelpemiddel for fylkesstyrene når de skal skrive årsberetning for det året som har gått. Fylkesstyrene fører opp aktiviteter, frister (foreningens frister og egne frister), styremøter, resultater, innspill og videre. Det er ønskelig at fylkesforeningene melder inn til sekretariatet datoer for årsmøter, regionmøter, familiesamlinger, kurs med mer.

Årshjulet kan sendes til: post@fosterhjemsforening.no og legges ut på fylkesforeningens webside på så at medlemmer kan få innsikt i fylkets aktiviteter.

Årshjul 2024

Årshjul for 2023

Maler

Mal vervebrosjyre

Her finner du mal for vervebrosjyre. Fylkesforeningen må selv sørge for å tilpasse og trykke opp brosjyren. Trenger dere hjelp til å tilpasse brosjyren, kan dere ta kontakt med sekretariatet som kan videreformidle til en designer (betalt tjeneste).

Vervebrosjyre mal