Fylkesforeningene

Det er 16 fylkesforeninger i Norsk Fosterhjemsforening. Disse blir benevnt som eksempelvis «Norsk Fosterhjemsforening Akershus». Fylkesforeningene er selvstendige juridiske enheter under moderorganisasjonen Norsk Fosterhjemsforening.

Fylkesforeningens øverste myndighet er årsmøtet. Fylkesstyret er fylkeforeningens øverste myndighet mellom årsmøtene.

Fylkesforeningsstyret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer, styremedlemmer og varamedlemmer.

Fylkesforeningene setter i gang forskjellige aktiviteter i sitt fylke. Det arrangeres familiesamlinger der fosterforeldre, fosterbarn og biologiske barn kan møte andre fosterfamilier. Eksempler på andre aktiviteter er pappagrupper, kafé, kurs, ungdomsråd, likemannsgrupper. Bufetat er samarbeidspartner for mange fylkesforeninger.

Gå til fylkesforeningenes nettsider for mer informasjon om den enkelte fylkeforening.