Hovedstyret

Hovedstyret velges av Landsmøtet for to år om gangen, og har i oppgave å lede foreningen og fatte vedtak i saker som ikke er tillagt andre organ. Hovedstyret består av leder, nestleder og 4 styremedlemmer, samt 1. vara og 2. vara.

Hovedstyrets oppgaver inkluderer blant annet:
– Utarbeide tiltaksplaner innefor rammene av handlingsplanen som Landsmøtet har vedtatt.
– Vedta årsbudsjett med bakgrunn i handlingsplanen og langtidsbudsjett.
– Ivareta arbeidsgiveransvar for ansatte i sekretariatet.
– Ivareta kontakt og samarbeid med fylkesforeninger og offentlige myndigheter.
– Inngå samarbeidsavtaler med andre foreninger.

Hovedstyret for perioden 2023-2025

Leder
Lene Printzlau
Telefon: 404 68 219
styreleder(alfakrøll)fosterhjemsforening.no

Nestleder – i permisjon
Stig Christophersen
Telefon: 935 18 957
stich2(alfakrøll)online.no

Styremedlem
Tone Kolås
Telefon: 926 26 776
tonko(alfakrøll)trondelagfylke.no

Styremedlem
Anders Wengen
Telefon: 971 36 922
anders(alfakrøll)tinkr.no

Styremedlem
Jan Christian Ødegaard
Telefon: 992 08 790
jan-chro(alfakrøll)online.no

1. varamedlem
Lisbeth Tingvoll
Telefon: 901 99 166
lisbeth.tingvoll(alfakrøll)orland.kommune.no

2. varamedlem
Heidi D. L. Knardal
Telefon: 906 77 483
knardalheidi(alfakrøll)gmail.com