Hovedstyret

Hovedstyret velges av Landsmøtet for to år om gangen, og har i oppgave å lede foreningen og fatte vedtak i saker som ikke er tillagt andre organ. Hovedstyret består av leder, nestleder og 4 styremedlemmer, samt varamedlemmer. Det gjennomføres 6-7 hovedstyremøter i løpet av et år.

Hovedstyrets oppgaver inkluderer blant annet:
– Utarbeide tiltaksplaner innefor rammene av handlingsplanen som Landsmøtet har vedtatt.
– Vedta årsbudsjett med bakgrunn i handlingsplanen og langtidsbudsjett.
– Ivareta arbeidsgiveransvar for ansatte i sekretariatet.
– Ivareta kontakt og samarbeid med fylkesforeninger og offentlige myndigheter.
– Inngå samarbeidsavtaler med andre foreninger.

Hovedstyret for perioden 2019 -2021

Leder
Lene Printzlau Våmartveit
Telefon: 404 68 219
styreleder(at)fosterhjemsforening.no

Nestleder
Merete Skaarud
Telefon: 975 89 945
mereteskaarud@gmail.com

Styremedlem
Helle Christensen
Telefon: 918 27 016
helly-c@online.no

Styremedlem
Stig Christophersen
Telefon: 934 18 957
stich2@online.no

Styremedlem
Gunnel Broshaug
Telefon: 476 27 652
broshaug@haugnett.no

Styremedlem
Inge Kirknes
Telefon: 486 06 724
ingekirknes@gmail.com

1. varamedlem
Heidi Nordengen
Telefon: 456 17 371
heidinordengen@gmail.com

2. varamedlem
Marianne Sollund
Telefon: 975 18 251
niutiu@hotmail.com

3. varamedlem
Heidi Knardal
Telefon: 906 77 483
knardalheidi@gmail.com

4. varamedlem
Randi Hæggernæs
Telefon: 410 34 150
randi.h@trollnet.no