Hovedstyret

Hovedstyret velges av Landsmøtet for to år om gangen, og har i oppgave å lede foreningen og fatte vedtak i saker som ikke er tillagt andre organ. Hovedstyret består av leder, nestleder og 4 styremedlemmer, samt varamedlemmer.

Hovedstyrets oppgaver inkluderer blant annet:
– Utarbeide tiltaksplaner innefor rammene av handlingsplanen som Landsmøtet har vedtatt.
– Vedta årsbudsjett med bakgrunn i handlingsplanen og langtidsbudsjett.
– Ivareta arbeidsgiveransvar for ansatte i sekretariatet.
– Ivareta kontakt og samarbeid med fylkesforeninger og offentlige myndigheter.
– Inngå samarbeidsavtaler med andre foreninger.

Hovedstyret for perioden 2021-2023

Leder
Lene Printzlau Våmartveit
Telefon: 404 68 219
styreleder(at)fosterhjemsforening.no

Nestleder
Merete Skaarud
Telefon: 975 89 945
mereteskaarud@gmail.com

Styremedlem
Helle Christensen
Telefon: 918 27 016
helly-c@online.no

Styremedlem
Marianne Sollund
Telefon: 975 18 251
niutiu@hotmail.com

Styremedlem
Inge Kirknes
Telefon: 486 06 724
ingekirknes@gmail.com

Styremedlem
Stig Christophersen
Telefon: 934 18 957
stich2@online.no

1. varamedlem
Bjørn Korsmo
Telefon: 950 58 698
Bjo-ko@hotmail.no

2. varamedlem
Heidi Knardal
Telefon: 906 77 483
knardalheidi@gmail.com

3. varamedlem
Mette Westergren
Telefon: 988 78 154
mettecw@yahoo.no

4. varamedlem
Christina Grefsrud-Halvorsen
Telefon: 408 28 949
christinahalvorsen@hotmail.com