Referanse- og ekspertgrupper

Norsk Fosterhjemsforening har suttet i referansegruppe i OsloMets barnefaglige og juridiske utredning Samvær etter omsorgsovertakelse, på oppdrag av Barne- og likestillingsdepartementet Samvær etter omsorgsovertakelse.
Les mer om prosjektet.
Les rapporten her.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har gitt Menon Economics, i samarbeid med Dag Ellingsen ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet – Storbyuniversitetet, gjennomført en evaluering av tilsynsordningen med barn i fosterhjem og hvorvidt dagens tilsynsordning oppnår formålet. Norsk Fosterhjemsforening har suttet i referansegruppe.
«Evaluering av tilsynsordningen med barn i fosterhjem 2018».
Les rapporten her.

Norsk Fosterhjemsforening har suttet i referansegruppe i Redd Barnas prosjekt «Vi vil også bli hørt».
Les mer om prosjektet.
Last ned heftet.

Norsk Fosterhjemsforening har suttet i referansegruppe NOVAs arbeid som resultert i rapporten «Barn av fosterforeldre. Hva sier forskningen?«.