Vår nasjonale rådgivningstelefon

Rådgivningstelefonen betjenes hver torsdag kl. 09-15 på telefon 465 00 847, og er forbeholdt medlemmer i Norsk Fosterhjemsforening.

Mange fosterforeldre synes det er vanskelig å snakke om saker som gjelder fosterbarnet på grunn av taushetsplikten. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har gjort det klart at taushetsplikten ikke brytes ved å henvende seg til Norsk Fosterhjemsforenings rådgivningstjeneste.

I hvert nummer av medlemsbladet Fosterhjemskontakt, presenteres aktuelle problemstillinger fra rådgivningstjenesten.

Eksempler på temaer som tas opp i rådgivningen:

 • Utilsiktede flyttinger fra fosterhjem
 • Fosterforeldres rettigheter
 • Ettervern
 • Forsterkning av fosterhjem
 • Fosterbarns psykiske helse
 • Samvær

 • Når fosterforeldre ønsker å flytte
 • Fosterforeldres taushetsplikt
 • Skader påført av fosterbarn
 • Fosterforeldre og skatt
 • Funksjonshemmede barn i fosterhjem
 • Slektsplassering