Vår nasjonale rådgivningstelefon

Rådgivningstelefonen betjenes hver torsdag kl. 09-15 på telefon 465 00 847, og er forbeholdt medlemmer i Norsk Fosterhjemsforening.

Mange fosterforeldre synes det er vanskelig å snakke om saker som gjelder fosterbarnet på grunn av taushetsplikten. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har gjort det klart at taushetsplikten ikke brytes ved å henvende seg til Norsk Fosterhjemsforenings rådgivningstjeneste.

I hvert nummer av medlemsbladet Fosterhjemskontakt, presenteres aktuelle problemstillinger fra rådgivningstjenesten.

Eksempler på temaer som tas opp i rådgivningen:

 • Utilsiktede flyttinger fra fosterhjem
 • Fosterforeldres rettigheter
 • Ettervern
 • Forsterkning av fosterhjem
 • Fosterbarns psykiske helse
 • Samvær

 • Når fosterforeldre ønsker å flytte
 • Fosterforeldres taushetsplikt
 • Skader påført av fosterbarn
 • Fosterforeldre og skatt
 • Funksjonshemmede barn i fosterhjem
 • Slektsplassering

I noen tilfeller kan det være en fordel at rådgiverne har noe bakgrunnsinformasjon for sakens henvendelse slik at dine
spørsmål blir besvart så godt som mulig.
Send gjerne inn opplysning på forhånd så kan rådgiverne ringe deg opp på ditt oppgitte nummer på en torsdag.

Gjennom vår rådgivningstjeneste mottar vi mange henvendelser årlig fra blant annet fosterforeldre, fosterbarn, foreldre, barnevernstjenester, Bufetat og NAV.

Vi får inn spørsmål av alle typer, og mange av sakene er alvorlige og komplekse. Flere av temaene går igjen, og vi belyser noen av disse på våre temasider.