Sommerstengt

Vi holder sommerstengt i juli. Dersom du trenger bistand, anbefaler vi at du titter på våre nettsider fosterhjemsforening.no. Under fanen Hjelp og råd finner du Spørsmål og svar med mange av de vanligste spørsmålene vi vet at våre medlemmer har.

Rådgivningstelefonen holder også sommerstengt, og er åpen igjen mandag 5. august klokken 13-19. Om du trenger noen å prate med, kan du ringe våre frivillige likepersoner som er erfarne fosterforeldre.

Vi ønsker alle våre kjære medlemmer, tillitsvalgte og samarbeidspartnere en riktig god sommer.

Vi trenger din hjelp!

Politisk rådgiver vil bidra til å løfte fosterhjemsfeltet politisk

 -Jeg vil jobbe for å få til viktige systematiske endringer for å bedre fosterhjemsomsorgen, sier Elisabeth Garlie Udjus. Hun er nyansatt politisk rådgiver i Norsk Fosterhjemsforening.

Tekst: Ingunn Larsen. Foto: Joachim Strandberg.

Norsk Fosterhjemsforening styrker laget for å få enda større politisk slagkraft. Elisabeth Garlie Udjus blir generalsekretærens høyre hånd i det politiske arbeidet fremover. Rettighetene til barn og voksne i fosterhjem må bedres, og det krever økt politisk innsats nasjonalt. Den nyansatte politiske rådgiveren skal også bistå tillitsvalgte i fylkesforeningene med tilrettelegging for politisk påvirkningsarbeid lokalt, og bidra til å etablere lokal brukerrepresentasjon på fosterhjemsfeltet på tjeneste- og systemnivå i kommunene.

Master i politiske strategier og praksis fra lokalpolitikk
Elisabeth Garlie Udjus (1998) er nyutdannet statsviter fra UiO, og har skrevet masteroppgave om politiske strategier. De siste ni årene har hun vært aktiv i politikken, blant annet som lokalpolitiker i hjembyen Kristiansand hvor hun har jobbet særlig med oppvekstpolitikk. Elisabeth har jobbet med kommunikasjon gjennom arbeidet i politikken, som praktikant ved den norske ambassaden i Reykjavik og som journalist i Universitas.

-Hvorfor vil du jobbe i Norsk Fosterhjemsforening?
-Fosterhjemsomsorgen er en uvurderlig ressurs og det trengs systematiske politiske endringer på feltet for å heve kvaliteten for barn i fosterhjem og fosterforeldre, og ikke minst for å rekruttere nok fosterhjem. Dette viktige arbeidet står Norsk Fosterhjemsforening i bresjen for, og jeg ser veldig frem til å bidra til dette. Ikke minst vil jeg gjerne gjøre en innsats for de barna som har fått så tøff start på livet.

-Hva er mest motiverende for deg fosterhjemsfaglig? Og politisk?
-Først og fremst er det motiverende å se de store gevinstene som er knyttet til fosterhjem for barn, foreldre og storsamfunnet. Men fosterhjemsfeltet er underutviklet politisk og får for liten plass i samfunnsdebatten, sammenlignet med viktigheten av å endre og forbedre dagens system. Dette gir meg motivasjon for å jobbe for viktige politiske gjennomslag på feltet slik at vi får en fosterhjemsomsorg som er tilpasset dagens samfunn og behov.

-Hva mener du om viktigheten av tillitsvalgte for en organisasjon?
-I en bruker- og interesseorganisasjon som Norsk Fosterhjemsforening er tillitsvalgte helt sentrale for å ivareta medlemmenes synspunkter og interesser. Ikke minst er tillitsvalgte viktige i det desentraliserte arbeidet Norsk Fosterhjemsforening gjør rundt om i landet.

-Hva gleder du deg mest til å jobbe med?
-Jeg gleder meg til å delta i arbeidet med å løfte fosterhjemsfeltet på den politiske dagsorden, og å jobbe politisk for å få til nødvendige systematiske endringer på området, avslutter Elisabeth.

Går inn i politisk primetime
-Vi er glade for å få Elisabeth med på laget. Hun har riktig bakgrunn og engasjement for å bidra til å løfte vår forening politisk. Det er avgjørende at vi har opprettet en stilling for å få større politisk gjennomslag på vegne av våre medlemmer i den viktige tiden som vi er inne i nå. Det kommer store politiske endringer fra myndighetene både nasjonalt og lokalt. Vi må være proaktive for å sikre fosterhjem, besøkshjem og beredskapshjem rettighetene de trenger for å ivareta barna. Dette er primetime for oss politisk. Nå er det viktigere enn noen gang at vi er på ballen, sier generalsekretær Tone Granaas i Norsk Fosterhjemsforening.

Elisabeth hadde første arbeidsdag hos oss den 3. juni. Vi ønsker Elisabeth hjertelig velkommen til Norsk Fosterhjemsforening!

Du kan kontakte vår nye politiske rådgiver via epost elisabeth@fosterhjemsforening.no eller telefon 988 24 216.

Det er nå stengt for flere søknader til Kajafondet

Vi har fått inn mange flotte søknader i årets runde, og har nå stengt for flere søknader. Søknader i etterkant, på e-post, vil ikke bli behandlet.

Les mer om Kajafondet her.

Årets Fosterhjemsundersøkelse lansert

Resultatene fra Fosterhjemsundersøkelsen 2024 ble lagt fram 8. mai.

Les om de viktigste funnene her.

Årets første utgave av Fosterhjemskontakt

Fosterhjemskontakt er det eneste tidsskriftet på fosterhjemsområdet i Norge. Temaet for årets første utgave er «Hverdagstips for fosterfamilien»

Delta i vår vervekonkurranse – verv en fosterfamilie

Vet du om noen som bør være medlem i Norsk Fosterhjemsforening? Verv dem, og bli med i trekningen av universal-gavekort på 1000 kroner.

Ved å verve medlemmer, bidrar du til å forbedre fosterfamiliers rettigheter. Du bidrar også til at fosterfamilier møtes og får nettverk lokalt. Det betyr mye for både store og små og ha et lokalt nettverk med andre som er i samme situasjon!

Våre beste vervetips
Når du skal verve nye medlemmer, så er det lurt å fokusere på at man støtter en god sak samtidig som man får nyttige medlemsfordeler. Både voksne og barn i fosterfamilier får mye ut av medlemskapet i foreningen. Mange setter ekstra stor pris på det lokale nettverket og samlingene. Rådgivningstelefonen og likepersoner er også en svært populær medlemsfordel. Oppsiktsvekkende mange forteller om hvor viktig det er at foreningen jobber lokalt og nasjonalt med politisk påvirkningsarbeid for å bedre rettighetene til fosterfamilier i Norge. Dette er det lurt å nevne når du skal verve nye medlemmer.

Fortell om de gode medlemsfordelene

Våre medlemmer fremhever disse medlemsfordelene som spesielt viktige:

 • Å møte andre fosterfamilier
 • Rådgivningstelefon
 • Lokale nettverk
 • Fysiske samlinger for familier og for ungdom
 • Likepersoner
 • Advokatbistand
 • Medlemsblad og nyhetsbrev
 • Rabatt og økonomiske fordeler på kurs/konferanser
 • Sjekkliste ved inngåelse av fosterhjemsavtale
 • Politisk påvirkningsarbeid for bedre rettigheter

Sammen står vi sterkere
Jo flere medlemmer i Norsk Fosterhjemsforening, jo større påvirkning får vi til å bedre hverdagen for fosterhjemmene.

Meld inn nye medlemmer på vår nettside fosterhjemsforening.no og skriv inn ditt eget navn i rubrikken «verver». Vervekonkurransen varer fram til 1. april.

Vi trenger fortsatt din støtte!

Tusen takk til alle medlemmer og støttespillere, for støtten dere gir til vårt arbeid for bedre rettigheter for alle fosterhjemmet. Nå er medlemskontingenten for 2024 på vei ut i e-postbokser, postbokser, SMS og Vipps. Vi håper at dere blir med oss videre. Sammen, synlige, sterke – for barna!

Har du spørsmål om kontingent? Ta kontakt med oss på e-post post@fosterhjemsforening.no eller ring oss på telefon 23 31 54 00.

Verv et medlem – og vinn gavekort!

Kjenner du noen som burde være medlem i Norsk Fosterhjemsforening? Verv dem – og du er med i trekningen av gavekort på 1000 kroner i valgfri sportskjede.

Norsk Fosterhjemsforening trenger flere medlemmer. Bli med på høstens vervekonkurranse og verv et nytt medlem til foreningen vår.

Kampanjepris
Spar penger! Fra 1. september er det halv pris på våre medlemskap. Det vil si at et hovedmedlemskap kun koster kr 270 og et støttemedlemskap kr 125. Les mer og meld inn nye medlemmer her!

Jo flere medlemmer, jo større påvirkningskraft
Ved å verve medlemmer bidrar du til å øke vår påvirkningskraft slik at vi kan jobbe for å bedre fosterfamiliers rettigheter. Du bidrar også til at fosterfamilier møtes, får nettverk lokalt og gratis rådgivning. Det betyr mye for både store og små å ha noen å snakke med og som er i samme situasjon!

Våre beste vervetips
Når du skal verve nye medlemmer, så er det lurt å fokusere på at de støtter en god sak samtidig som man får nyttige medlemsfordeler:

 • Samhold med andre fosterfamilier
 • Gratis rådgivningstelefon
 • Lokale nettverk
 • Likepersoner som lytter, forstår og gir gode råd
 • Fysiske samlinger for familier og for ungdom
 • Nettkurs og verktøy på nett
 • Likepersoner
 • Advokatbistand
 • Medlemsblad og nyhetsbrev
 • Rabatt og økonomiske fordeler på kurs/konferanser
 • Sjekkliste ved inngåelse av fosterhjemsavtale
 • Politisk påvirkningsarbeid for bedre rettigheter

Les mer om medlemsfordelene her

Sammen bedrer vi rettighetene til fosterhjem
Vi jobber med politisk påvirkningsarbeid for å korte ned ventetiden for barn og unge som trenger et trygt hjem. Vi jobber også for å bedre rettighetene til store og små som bor i fosterhjem, for at fosterforeldre skal få samme rettigheter som om de var arbeidstakere og for å bedre rettsikkerheten og stabiliteten til fosterfamilier.

Meld inn nye medlemmer her
Husk at den du rekrutterer må oppgi deg som verver i påmeldingsskjemaet i feltet «Vervet av». Først da blir du registrert som deltaker i vervekonkurransen – og kan vinne gavekortet!

Landsmøtet 2023: Kandidater på valg