SMS-tekst

Hva skulle Norge gjort uten fosterhjemmene?