Ungdomsutvalget består av:

Anette Halto, 18 år
Tlf. 467 46 047
(ungdom i fosterhjem)

Elizabeth Lamptey, 20 år
Tlf. 969 74 852
(ungdom i fosterhjem)

Henriette Gyving, 18 år
Tlf. 957 68 161
(fostersøsken)

Nicolai André Christensen, 20 år
Tlf. 484 66 961
(ungdom i fosterhjem)

Sigurd Christiansen Nyman, 21 år
Tlf. 957 38 384
(fostersøsken)

Ungdomsutvalgets formål, mandat og oppgaver

Formålet med Norsk Fosterhjemsforening Ungdomsutvalg er å ivareta unge medlemmers interesse i fosterhjemmet ved å løfte saker som bidrar til bedre vilkår for barn ungdom. Barnekonvensjonen slår fast at alle barn har rett til å bli hørt i saker som angår dem!

Vi har som mål å gjøre dette ved å:

  • få frem og synliggjøre ungdommens brukerkompetanse i foreningen, mot myndigheter, politikere og andre viktige medspillere og beslutningstakere innen fosterhjemsomsorgen
  • skape møteplasser for ungdom i fosterhjem
  • utvikle nasjonale og lokale brukermedvirkere og likepersoner blant ungdom
  • gjennomføre kurs og aktiviteter for mestring og utvikling
  • gjennomføre tiltak som rekrutterer og får ungdom til å engasjere seg i foreningens arbeid og demokratiske prosesser både i fylkesleddet og nasjonalt

Landsmøtet 2019 vedtok i SAK 5.3 følgende vedtektsendring i § 2-1 HOVEDMEDLEMSKAP: “Et fosterhjem har ett medlemskap, alle hjemmeboende barn i husstanden, fra 16 – 25 år, har de samme rettigheter og plikter i organisasjonen.”

Det er Hovedstyret som har beslutningsmyndighet om hvorvidt foreningen skal ha et ungdomsutvalg.

Hovedstyret vedtar også økonomiske rammebetingelser for Ungdomsutvalget som en del av budsjettet for foreningen, sammen med en aktivitetsplan.

Ungdomsutvalget må forholde seg til organisasjonens øvrige styringsdokumenter og rammer

Ungdomsutvalget lager forslag til sine egne handlingsplaner, som fremlegges Hovedstyret for beslutning og økonomiske rammer.

Regnskapet til ungdomsutvalget inngår i Norsk Fosterhjemsforening sentrale budsjett og regnskap.

a. Hjemmeboende ungdom mellom 16-25 år som er husstandsmedlemmer i Norsk Fosterhjemsforening kan være medlem i ungdomsutvalget
b. Medlemmer i ungdomsutvalget rekrutteres via foreningens kanaler ut til medlemmer, så som nyhetsbrev, Fosterhjemskontakt og sosiale medier
c. Ungdommer som bor i fosterhjem, eller er fostersøsken kan være medlemmer i ungdomsutvalget

Arbeidsoppgavene i ungdomsutvalget varierer ut fra hvem som er medlem i utvalget og kapasitet. Vi ønsker at medlemmene skal få oppgaver de trives med, som for eksempel: lage content til foreningens sosiale medier, være med i prosjektgrupper, skrive i bladet Fosterhjemskontakt, bidra som brukermedvirker, arrangere kurs for andre ungdommer, politisk påvirkningsarbeid etc.

I forhold til retningslinjer og mandat for ungdomsutvalget er utvalgets ansvar og oppgaver følgende:

a. Skal til enhver tid forholde seg til overordnede retningslinjer og vedtatte styringsdokumenter i Norsk Fosterhjemsforening
b. Skal utarbeide en årlig aktivitetsplan med budsjett for Ungdomsutvalgets arbeid.
c. Være synlige representanter og rollemodeller for barn og unge i Norsk Fosterhjemsforening

Ung.no Fosterhjem

Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdommer. Her får du som er ung svar på det du lurer på! Nettstedet er drevet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Vil du bli medlem i Ungdomsutvalget?

Ungdomsutvalget i Norsk Fosterhjemsforening søker flere ungdommer til å engasjere seg – både du som bor i fosterhjem, er på ettervern eller er fostersøsken!

Er du mellom 16-25 år og:
– er engasjert og liker organisasjonsarbeid?
– sosial og har lett for å få kontakt med folk?
– ønsker å bygge på CVen og få god erfaring?

Send oss en epost til ungdomsutvalget@fosterhjemsforening.no!

Hvorfor engasjere seg?

Som engasjert i Ungdomsutvalget i Norsk Fosterhjemsforening får du mulighet til å være med å påvirke arbeidet med ungdommer i foreningen, være med på arrangement, kurser og aktiviteter – og sosial og hyggelig tid sammen med andre ungdommer fra fosterhjem.

Ta gjerne kontakt med oss i ungdomsutvalget!