Hvorfor Norsk Fosterhjemsforening har et Ungdomsutvalg

Den som har skoen på, vet best hvor den trykker…

Vi i Ungdomsutvalget er ungdommer som selv er eller har vært fosterbarn eller bor/har bodd i et hjem med fosterbarn. Vi skal ivareta unge medlemmers interesse i fosterhjemmet ved å løfte saker som bidrar til bedre vilkår for barn og ungdom.

Ungdomsutvalget setter handling bak ordene i Barnekonvensjonen: «Alle barn har rett til å bli hørt i saken som angår dem!»

Har du lyst til å komme i kontakt med oss i Ungdomsutvalget?

Ungdomsutvalgets mål

Vårt fremst mål er å få frem og synliggjøre våre erfaringer internt i organisasjonen, og for myndigheter, politikere og andre viktige beslutningstakere innen fosterhjemsomsorgen.

Vi vil også skape møteplasser for ungdom i fosterhjem.

Gjennom Ungdomsutvalget rekrutterer vi brukermedvirkere og likepersoner blant ungdom.

Vi vil få flere ungdommer i organisasjonen til å engasjere seg i foreningens arbeid – lokalt og nasjonalt.

Hva jobber vi med?

Oppgavene varierer ut fra medlemmenes bakgrunn og kapasitet. Så framt vi jobber for saken ønsker vi at alle skal få oppgaver de trives med.

Eksempler på oppgaver kan være:

  • Lage content til sosiale medier og skrive i medlemsbladet Fosterhjemskontakt – for de som liker å skrive litt.
  • Holde innlegg på kurs og konferanser – for de som liker å snakke foran andre.
  • Være med i prosjektgrupper og sitte i råd og utvalg – for de som liker å si sin mening.
  • Arrangere kurs for andre ungdommer, politisk påvirkningsarbeid etc. – for de som liker å lære bort ting til andre.

Ungdomsutvalget forholder seg til overordnede retningslinjer og vedtatte styringsdokumenter i Norsk Fosterhjemsforening. Vi utarbeider en årlig aktivitetsplan med budsjett for arbeid vi skal gjøre. Vi er også synlige representanter og rollemodeller for barn og unge i Norsk Fosterhjemsforening.

Medlemmer i Ungdomsutvalget

Anette Halto, 18 år
(ungdom i fosterhjem)

Elizabeth Lamptey, 20 år
(ungdom i fosterhjem)

Henriette Gyving, 18 år
(fostersøsken)

Nicolai André Christensen, 20 år
(ungdom i fosterhjem)

Heidi Åsheim, 24 år
(ungdom i fosterhjem)

Vil du bli medlem i Ungdomsutvalget?

Ungdomsutvalget i Norsk Fosterhjemsforening søker flere ungdommer til å engasjere seg.

Ungdommer mellom 16-25 år som er husstandsmedlemmer eller støttemedlemmer i Norsk Fosterhjemsforening kan være med i Ungdomsutvalget. Du kan være både fosterbarn, ungdom under ettervern eller fostersøsken. Du får attest på aktiviteter og arrangementer du er med på.

I følge vedtektene § 2-1 HOVEDMEDLEMSKAP: “Et fosterhjem har ett medlemskap, alle hjemmeboende barn i husstanden, fra 16 – 25 år, har de samme rettigheter og plikter i organisasjonen.

Hvorfor engasjere seg?

Som engasjert i Ungdomsutvalget i Norsk Fosterhjemsforening får du mulighet til å være med å påvirke arbeidet med ungdommer i foreningen, være med på arrangement, kurser og aktiviteter – og sosial og hyggelig tid sammen med andre ungdommer fra fosterhjem.

Ta gjerne kontakt med oss i ungdomsutvalget!

Ung.no Fosterhjem

Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdommer. Her får du som er ung svar på det du lurer på! Nettstedet er drevet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).