Ungdomsutvalget i Norsk Fosterhjemsforening er i gang med planlegging av aktiviteter i 2020!

Som engasjert i Ungdomsutvalget i Norsk Fosterhjemsforening får du mulighet til å være med å påvirke arbeidet i med ungdommer i foreningen, være med på arrangement, kurser og aktiviteter – og sosial og hyggelig tid sammen med andre ungdommer fra fosterhjem!

Koronapandemien satte stopp for det planlagte første møtet i mars – men ungdomsrådet har hatt møte på teams og første fysiske samling er søndag 7. juni 2020, kl. 11 – 16.30.

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål.