Planer

Norsk Fosterhjemsforening arbeider på alle plan innen fosterhjemsomsorgen.

Arbeidet styres av foreningens handlingsplan som blir vedtatt av landsmøtet for en periode på to år av gangen. Ut i fra denne handlingsplanen utvikler hovedstyret og sekretariatet en årlig tiltaksplan for foreningen som er styrende med tanke på hvilke områder og aktiviteter foreningen prioriterer det kommende året. Fylkesforeningenes aktivitetsplaner bygger på både handlingsplan og tiltaksplan.

Du finner de ulike planene i margen til høyre.