Vi åpner for nye søknader 1. juni 2024

Vi opplever stor søkerglede og får inn mange gode søknader. Vi anbefaler at den som skal sende inn søknaden, har søknadsteksten klar. Det er «først til mølla»-prinsippet som gjelder og søknadsiden stenges når det har kommet inn nok søknader som dekker beløpet som fondet står inne med.

Ønsker du å få siste nytt om Kajafondet, send oss en e-post. Så sender vi deg en melding når vi åpner opp for nye søknader!

Søknadsskjema Kaja-fondet

  • Fosterhjemmet må være medlem i Norsk Fosterhjemsforening. Barnevernstjenesten kan dekke medlemsavgiften. Ikke medlem? Se innmeldingslenke nederst på siden.
  • Søknader fra ikke-medlemmer vil ikke bli vurdert
  • Måned og år til/fra
  • Søknadsbeløpet kan dekke hele eller deler av kostnaden av aktiviteten/innkjøpet. Ved delfinansiering må det foreligge en plan for fullfinansiering.
  • Informasjonen som gis vil utelukkende brukes til å vurdere søknaden. I henhold til Bokføringsloven vil søknaden bli oppbevart i 3,5 år og deretter slettet.