Kajafondet skal gi barn og ungdom i fosterhjem, og under ettervern, opplevelsen av bedre livsmestring

Det kommer mer informasjon om åpning for søknader i 2023 i løpet av første halvår. Ønsker du å få en melding fra oss når det nærmer seg? Send en e-post til post@fosterhjemsforening.no.

Søknadsskjema Kaja-fondet

  • Fosterhjemmet må være medlem i Norsk Fosterhjemsforening. Barnevernstjenesten kan dekke medlemsavgiften. Ikke medlem? Se innmeldingslenke nederst på siden.
  • Hvis fosterhjemmet ikke er medlem i Norsk Fosterhjemsforening, vil ikke søknaden bli behandlet. Du finner innmeldingsskjema lengst ned på siden.
  • Måned og år til/fra
  • Søknadsbeløpet kan dekke hele eller deler av kostnaden av aktiviteten/innkjøpet. Ved delfinansiering må det foreligge en plan for fullfinansiering.
  • Informasjonen som gis vil utelukkende brukes til å vurdere søknaden. I henhold til Bokføringsloven vil søknaden bli oppbevart i 3,5 år og deretter slettet.