Kajafondet skal gi barn og ungdom i fosterhjem, og under ettervern, opplevelsen av bedre livsmestring

Det kan søkes om støtte til aktiviteter og innkjøp som med stor sannsynlighet vil bidra til bedre livsmestring for barnet/ungdommen, og som ikke dekkes av det offentlige eller andre.

For å søke må det oppgis en ansvarlig søker. Dette kan være saksbehandler i barnevernstjenesten eller andre voksne i profesjoner rundt barnet eller ungdommen.  

Fosterhjemmet må være medlem i Norsk Fosterhjemsforening. Barnevernstjenesten kan dekke medlemsavgiften, og melde inn hjemmet. Det finnes en lenke til innmelding nederst på siden.

For å bedre kunne vurdere søknaden, er alle felter obligatoriske

Søknadsskjema Kaja-fondet

  • Fosterhjemmet må være medlem i Norsk Fosterhjemsforening. Barnevernstjenesten kan dekke medlemsavgiften. Ikke medlem? Se innmeldingslenke nederst på siden.
  • Hvis fosterhjemmet ikke er medlem i Norsk Fosterhjemsforening, vil ikke søknaden bli behandlet. Du finner innmeldingsskjema lengst ned på siden.
  • Måned og år til/fra
  • Søknadsbeløpet kan dekke hele eller deler av kostnaden av aktiviteten/innkjøpet. Ved delfinansiering må det foreligge en plan for fullfinansiering.
  • Informasjonen som gis vil utelukkende brukes til å vurdere søknaden. I henhold til Bokføringsloven vil søknaden bli oppbevart i 3,5 år og deretter slettet.