Norsk Fosterhjemsforening er opptatt av personvern!

Personvernerklæring for Norsk Fosterhjemsforening

Denne personvernerklæringen gjør rede for Norsk Fosterhjemsforening sin håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor medlemmer og andre vi jobber med. Personopplysningsloven setter de formelle rammer for hvilke opplysninger Norsk Fosterhjemsforening kan lagre og hvordan vi forvalter disse, og bestemmer at EU sin personvernforordning (GDPR) skal gjelde i Norge.

Behandlingsansvarlig i foreningen er generalsekretær Tone Granaas.

Foreningens bruk av personopplysninger
De personopplysninger foreningen samler inn fra sine medlemmer, er nødvendig for å ivareta de oppgaver vi utfører i foreningen for våre medlemmer, og for å kunne gi et tilstrekkelig tilbud og informasjon knyttet til medlemskapet.

Fra våre medlemmer innhenter vi navn, adresse, telefonnummer, og epostadresse, samt svar på hvilken medlemskategori man tilhøre: hovedmedlem eller støttemedlem, og som hovedmedlem hvilken kategori man tilhører: familiehjem, beredskapshjem, besøkshjem, barnevernstjeneste. Dersom faktura skal betales av barnevernstjenesten, bes dette opplyst, og i tilfelle for hvor lang periode dette gjelder.  Når man melder seg inn i foreningen samtykker man til at foreningen bruker personopplysninger til utsending av medlemsblad, nyhetsbrev, invitasjon til arrangementer.

Utlevering av opplysninger
Informasjon du sender fra deg, for eksempel via skjema på nettstedet vårt, blir kun brukt i den sammenheng de er ment å brukes. Vi vil ikke selge eller videreformidle dine kundedata til andre.

Innsyn, endring og retting av informasjon

Etter personopplysningslovens regler har du som medlem rett til innsyn i egne personopplysninger. Dersom opplysningene vi har om deg er feil, kan du kreve å få opplysningene rettet, supplert eller slettet. Henvendelser for innsyn, retting og sletting av personopplysninger kan sendes til post@fosterhjemsforening.no

Ved avsluttet medlemskap slettes personopplysninger du som medlem har registrert hos oss.

Epost
Du kan sende epost til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar slik epost, behandler vi eposten i henhold til innhold og sletter den straks.

Nyhetsbrev
Som medlem i Norsk Fosterhjemsforening mottar du vårt nyhetsbrev. For at vi skal kunne sende deg nyhetsbrev må du registrere din e-post adresse hos oss. Denne deles ikke med andre og e-postadressen slettes når den ikke lengre er i bruk

Påmelding kurs og arrangement
I tilknytning til kurs og arrangementer sentralt eller via fylkesforeningen vil navn og kontaktopplysninger i tillegg til allergier og behov for tilretteleggelse kunne bli innsamlet. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere arrangementet. Personopplysningene vil slettes etter endt arrangement.