Samarbeidsguiden

Norsk Fosterhjemsforening er en samarbeidende forening som har initiert mange prosjekter som har med samarbeid å gjøre. Ett av disse er prosjektet Bedre samarbeid der målet var å utvikle en samarbeidsguide for fosterforeldre og kontaktperson i barnevernet i deres oppfølgingsoppgaver. Oppfølging er et kritisk punkt innenfor fosterhjemsomsorgen, og godt samarbeid ligger til grunn for at den enkeltes oppfølgingsansvar kan bli så bra som mulig. Guiden skal bidra til å tydeliggjøre dette ansvaret.

Guiden er utviklet i et samarbeid mellom fire barneverntjenester (Drammen, Gausdal, Sagene i Oslo og Tønsberg) og fire fosterforeldre. Utviklingsprosjektet ble støttet økonomisk av ExtraStiftelsen.