Bruk vår sjekkliste for fosterhjemsavtale!
Ønsker du å bli fosterforelder? Svært få vet hva de bør ta inn i den skriftlige avtalen med barneverntjenesten. Avtalen er er viktig fordi den fungerer som en arbeidskontrakt.