Jubler over økonomisk kompensasjon og flere rettigheter

Stort politisk gjennomslag for fosterforeldre og barn i fosterhjem