Pangstart for Kajafondet gir behov for flere bidrag