Årets Fosterhjemsundersøkelse lansert

Resultatene fra årets undersøkelse ble presentert 8. mai med flere prominente gjester tilstede