Mitt Liv

Biografisk arbeid med barn – å lage en livsbok

De fleste av oss kjenner sin historie. Det finnes som regel bilder, historier, brev, eiendeler eller arvegods. Dette er viktig for vår identitetsutvikling.
Mange barn kjenner ikke sin egen familie eller sin egen historie, sin kultur og bakgrunn, – eller de kjenner bare bruddstykker av den. Det kan være barn i fosterhjem eller institusjon, barn som er adopterte eller andre med liten kontakt med biologiske røtter.

Mitt Liv er en bok der dokumentasjon, minner og opplysninger om et barns livsløp samles ved hjelp av en eller flere voksne personer som barnet har et tillitsforhold til. Arbeidsboken må fylles ut av hvert enkelt barn og slik blir det til slutt ei livsbok. Det tar lang tid å fylle ut ei livsbok og den må jevnlig suppleres med ny informasjon. De fleste barna vil trenge hjelp til å lage livsboka si. Det må fosterforeldre, institusjonsansatte og barneverntjenesten hjelp til med. Dette kalles biografisk arbeid.

Til forskjell fra en minnebok eller et fotoalbum som voksne lager for barn, er en livsbok også ment å gi forklaringer, øke forståelsen av eget livsløp og hjelpe til å bygge bro mellom fortid, nåtid og framtid.

Her er tre korte introduksjonsfilmer om livsboka: