Kontaktinformasjon Brobyggerprogrammet

Sekretariatet

Prosjektleder Brobyggerprogrammet

Trine Wengen
918 70 836
trine@fosterhjemsforening.no

Brobyggerleder region Midt-Norge

Yngve Cappelen
954 91 680
yngve@fosterhjemsforening.no

Utvikler og fagrådgiver Brobyggerprogrammet

Åse L. Larsen
932 54 996
redaksjon@fosterhjemsforening.no

Brobyggere i Oslo og Akershus


Heidi Hansen (mor)

Tlf.: 916 42 030
heidi.hansen@rio.no


Åse Lise Larsen (fostermor)

Tlf.: 932 54 996
prosjekt@fosterhjemsforening.no