Kontaktinformasjon Brobyggerprogrammet

Prosjektleder Brobyggerprogrammet

Yngve Cappelen
954 91 680
yngve@fosterhjemsforening.no

Prosjektmedarbeider Brobyggerprogrammet

Karola Spone
975 50 340
karola@fosterhjemsforening.no

Prosjektleder Foreldreoppfølging

Lina Skippervold-Hansen
922 94 782
lina@fosterhjemsforening.no