Hjelp og råd

Sjekkliste fosterhjemsavtale

Vi har utformet en sjekkliste for fosterforeldre ved inngåelse av fosterhjemsavtalen!

Sjekkliste for fosterforeldre ved inngåelse av fosterhjemsavtalen

Norsk Fosterhjemsforening anbefaler deg å gå igjennom denne sjekklisten før du inngår en fosterhjemsavtale og underveis i forløpet. Her er sjekklisten for nedlasting.

Denne sjekklisten inneholder enkelte punkter du som fosterforelder bør tenke gjennom for å ivareta dine rettigheter i avtalen med barneverntjenesten. Fosterforeldre er kun å anse som frilansere, og ikke arbeidstakere, og har derfor svakere rettigheter.

Dette er ikke en fullstendig liste. Norsk Fosterhjemsforening arbeider kontinuerlig for å trygge rammene for fosterhjem, og sjekklisten vil bli utvidet. Tenk igjennom hva det er viktig for deg å ta opp med barneverntjenesten før du påtar deg fosterhjemsoppdraget. Om du som fosterforelder har gode punkter som du tenker bør inn i foreningens sjekkliste, så er vi takknemlig for om du melder fra til oss på post@fosterhjemsforening.no

Bruk av sjekklisten:
Ta punktene i sjekklisten opp med barneverntjenesten før du får barnet plassert og før du inngår avtale om å bli fosterhjem, og gjør punktene til en del av fosterhjemsavtalen, om du ønsker. Dette er også punkter som man kan prøve å avtale ved reforhandling og endring av fosterhjemsavtalen i løpet av plasseringen.

I vedlegget til fosterhjemsavtalen, Fosterforeldres arbeidsrettslige stilling og deres sosiale rettigheter (2019), er det pekt på flere forhold som det er nyttig at du som fosterforelder kjenner til. Punktene i denne sjekklisten baserer seg også på enkelte punkter i dette vedlegget.