Hjelp og råd

Trenger du hjelp og råd i din rolle som fosterhjem, beredskapshjem eller besøkshjem?
Som medlem i Norsk Fosterhjemsforening får du tilgang til en rad hjelpetilbud!

1. Spørsmål og svar – sjekk først ut spørsmål og svar, hvor vi har samlet nyttig info for deg som er eller skal bli fosterhjem!

2. Likepersoner – ønsker du å snakke med noen om situasjonen du står i, kan du ta kontakt med en av våre likepersoner. De har taushetsplikt og egen erfaring fra fosterhjemsområdet.

3. Rådgivningstelefon – Lurer du fortsatt på noe etter å ha sjekket spørsmål og svar, og likepersonene, kan du ringe vår nasjonale rådgivningstelefon. Rådgiverne våre er tilgjengelige på telefon hver torsdag mellom kl. 9-15 for å svare på medlemmenes litt mer kompliserte spørsmål.

Her har vi samlet aktuelle spørsmål og svar for deg som er eller skal bli fosterhjem!

Vi har utformet en sjekkliste for fosterforeldre ved inngåelse av fosterhjemsavtalen!

Vi har laget maler for klager på avgjørelser fra barnevernstjenesten som kan lastes ned og tilpasses. Klagemalene er tilgjengelige for våre medlemmer, med egen innlogging, her.

Vi har utformet et skjema for fosterforeldre for å registrere og vurdere barnets reaksjoner før/under/etter samvær.

Ønsker du å snakke med noen om situasjonen du står i?
Ring en av våre likepersoner!

Finner du ikke løsningen blant våre spørsmål og svar eller hos likepersonene? Ta kontakt med rådgiverne våre! Rådgivningstelefonen er tilgjengelig hver torsdag kl. 9-15.

To kvelder i uka har våre medlemmer anledning til booke tid for faglig veiledning via telefon eller teams. Veiledningstjenesten utføres i samarbeid med Diakonhjemmet Omsorg Steg Norge med midler fra Stiftelsen Dam og er tilgjengelig mandag mellom kl 15 og 19, og onsdager mellom kl 14 og 18.

Trenger du bistand utover det som er gratis for våre medlemmer, kan du ta kontakt med en av våre samarbeidsadvokater!

Rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer (og pårørende/andre) med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdommer. Nettstedet er drevet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Transl8.no finner du informasjon om barnevernet i små tekstbolker, oversatt til de 27 mest etterspurte språkene fra tolketjenester i Norge.

Barnas Jurist tilbyr gratis rettshjelp til deg under 25 år!