Hjelp og råd

Trenger du hjelp og råd i din rolle som fosterhjem, beredskapshjem eller besøkshjem?
Som medlem i Norsk Fosterhjemsforening får du tilgang til en rad hjelpetilbud!

1. Spørsmål og svar – sjekk først ut spørsmål og svar, hvor vi har samlet nyttig info for deg som er eller skal bli fosterhjem!

2. Likepersoner – ønsker du å snakke med noen om situasjonen du står i, kan du ta kontakt med en av våre likepersoner. De har taushetsplikt og egen erfaring fra fosterhjemsområdet.

3. Rådgivningstelefon – Lurer du fortsatt på noe etter å ha sjekket spørsmål og svar, og likepersonene, kan du ringe vår nasjonale rådgivningstelefon. Rådgiverne våre er tilgjengelige på telefon hver torsdag mellom kl. 9-15 for å svare på medlemmenes litt mer kompliserte spørsmål.

4. Faglig veiledning – To kvelder i uka har våre medlemmer anledning til booke tid for faglig veiledning via telefon eller teams. Veiledningen er ikke ment som en erstatning av barneverntjenestens lovpålagte oppfølging av fosterhjemmet, men heller være et lett tilgjengelig tilbud for å hjelpe fosterhjemmet å senke stress relatert til de utfordringene de står i som fosterhjem.  Veiledningstjenesten utføres i samarbeid med Diakonhjemmet Omsorg Steg Norge med midler fra Stiftelsen Dam og er tilgjengelig mandag mellom kl 15 og 19, og onsdager mellom kl 14 og 18.

Her har vi samlet aktuelle spørsmål og svar for deg som er eller skal bli fosterhjem!

Vi har utformet en sjekkliste for fosterforeldre ved inngåelse av fosterhjemsavtalen!

Ønsker du å snakke med noen om situasjonen du står i?
Ring en av våre likepersoner!

Finner du ikke løsningen blant våre spørsmål og svar eller hos likepersonene? Ta kontakt med rådgiverne våre! Rådgivningstelefonen er tilgjengelig hver torsdag kl. 9-15.

To kvelder i uka har våre medlemmer anledning til booke tid for faglig veiledning via telefon eller teams. Veiledningstjenesten utføres i samarbeid med Diakonhjemmet Omsorg Steg Norge med midler fra Stiftelsen Dam og er tilgjengelig mandag mellom kl 15 og 19, og onsdager mellom kl 14 og 18.

Trenger du bistand utover det som er gratis for våre medlemmer, kan du ta kontakt med en av våre samarbeidsadvokater!

Rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer (og pårørende/andre) med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Transl8.no finner du informasjon om barnevernet i små tekstbolker, oversatt til de 27 mest etterspurte språkene fra tolketjenester i Norge.

Barnas Jurist tilbyr gratis rettshjelp til deg under 25 år!