Innmeldingsskjema

Medlemskap koster kr 540 pr år fra 1. januar 2018, etter beslutt på landsmøtet 2017. Kommunalt fosterhjem, statlig fosterhjem, beredskapshjem, familiehjem for barn og ungdommer, besøkshjem, barneverntjenesten og tilsvarende ordninger som er godkjent, kan bli medlemmer (mottar 6 utgivelser av Fosterhjemskontakt og kan bruke rådgivningstjenesten).

Det er et medlemskap per husholdning, det vil si at det kan stå oppført to medlemmer på samme medlemskap.

Støttemedlemskap koster kr 540 pr. år (for enkeltpersoner, lag, foreninger, bedrifter og offentlige instanser.)

Gjennom å bli medlem samtykker jeg til Norsk Fosterhjemsforenings personvernerklæring.

Medlemsfordeler:

 • Samvær og kontakt med andre fosterforeldre i ditt distrikt gjennom blant annet familiesammenkomster, møter, fagsamlinger og likemannsgrupper.
  Mer informasjon kan du lese i det enkelte fylket.
 • Rådgivning hver torsdag mellom klokken 09.00 og 15.00. Vår rådgivningstjeneste gir medlemmer mulighet til å drøfte og snakke med en fagperson om situasjoner og problemstillinger som oppleves som vanskelige.
  Tidsskriftet Fosterhjemskontakt med utgivelse 6 ganger per år
 • Kurs, seminarer og andre aktiviteter som arrangeres sentralt i foreningen og i fylkesforeningene
 • Medlemspris på kurs og konferanser, temahefter, barnebøker, video og annet salgsmateriell
 • Mulighet for påvirkning gjennom styrearbeid i foreningen
 • Mulighet for å lese tidligere artikler i Fosterhjemskontakt på vår hjemmeside
 • Rabattert pris på medlemskap hos Barnevakten