Snakk om nettkontakt!

De sentrale barnevernsorganisasjonene Redd Barna, Landsforeningen for barnevernsbarn, Norsk Fosterhjemsforening og Organisasjonen for barnevernsbarn mener vi må sette kontakten barnevernsbarn har med foreldre i sosiale medier på dagsorden.

Derfor er et nytt hefte om nettkontakt utarbeidet!

Snakk om nettkontakt!
Utfordringer og muligheter knyttet til kontakt på sosiale medier mellom barn under omsorg og deres foreldre

Utgitt i 2016 av Redd Barna, Landsforeningen for barnevernsbarn, Norsk Fosterhjemsforening og Organisasjonen for barnevernsforeldre med økonomisk
støtte fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering.

Heftet er skrevet av Hege Sundt basert på innspill fra unge med erfaring fra barnevernet, foreldre, fosterforeldre, ansatte i barnevernstjenesten og styringsgruppen for prosjektet «Barnevernsbarn og sosiale medier. Samvær».

Styringsgruppen har vært:
Landsforeningen for barnevernsbarn: Jonas Ohlgren Østvik
Norsk Fosterhjemsforening: Carina Andersen
Organisasjonen for barnevernsforeldre: Morten Ravneng
Redd Barna: Kaja Hegg
Prosjektleder: Hege Sundt