Hjelp og råd

Nasjonal rådgivningstelefon

Finner du ikke svar blant våre spørsmål og svar eller hos likepersonene?

Da er du velkommen å ta kontakt med våre rådgivere!

Vår rådgivere er tilgjengelige på telefon hver mandag fra klokken 13-19 for å svare på medlemmenes litt mer kompliserte spørsmål.

Rådgivningstelefonen betjenes hver mandag kl. 13-19 på telefon 465 00 847, og er forbeholdt medlemmer i Norsk Fosterhjemsforening. 

Mange fosterforeldre synes det er vanskelig å snakke om saker som gjelder fosterbarnet på grunn av taushetsplikten. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har gjort det klart at taushetsplikten ikke brytes ved å henvende seg til Norsk Fosterhjemsforenings rådgivningstjeneste.

I hvert nummer av medlemsbladet Fosterhjemskontakt, presenteres aktuelle problemstillinger fra rådgivningstjenesten.

Det kan være en fordel at rådgiverne har litt bakgrunnsinformasjon slik at dine spørsmål blir besvart så godt som mulig.
Send gjerne inn opplysninger på forhånd så tar rådgiverne kontakt!

Lever din henvendelse

Eksempler på temaer som tas opp i rådgivningen:

 • Utilsiktede flyttinger fra fosterhjem
 • Fosterforeldres rettigheter
 • Ettervern
 • Forsterkning av fosterhjem
 • Fosterbarns psykiske helse
 • Samvær

 • Når fosterforeldre ønsker å flytte
 • Fosterforeldres taushetsplikt
 • Skader påført av fosterbarn
 • Fosterforeldre og skatt
 • Funksjonshemmede barn i fosterhjem
 • Slektsplassering