Fosterhjemskontakt nr. 5/2020

Bladet som er i salg fra 20. oktober 2020, har dette innholdet:

Aktuelle linker fra utgivelsen:.

Artikler:
««De er ikke så farlige disse foreldrene». Å samarbeide med foreldre i oppfølgingen av barna», av Ellen Syrstad, sosionom.
«Skolevegringsatferd – et « mangehodet troll»», av Ellen Kathrine Munkhaugen, spesialpedagog og forsker Ulla Irene Hansen, spesialist i klinisk pedagogikk.
«Fostermor med bevisste raushetsverdier», av Birgit Hauger.

Faglige spalter:
Spør rådgiver: Tilgang til info på Helse Norge
Juridisk spalte: Tilsyn med barn i fosterhjem

Faste spalter:
På innsiden med Charlene Fjellheim
Tanker på tampen med Øydis Skogholt

Ønsker du å kjøpe siste nummer av Fosterhjemskontakt?

Send en e-post til post@fosterhjemsforening.no (kr. 65 + porto)

Jeg vil bli Abonnement! (inntil 6 utgivelser/år) kr. 400 per kalenderår inkludert porto.
Jeg vil bli Medlem! (inntil 6 utgivelser/år) kr. 540 per kalenderår inkludert porto.