Fosterhjemskontakt nr. 1/2023

Bladet som er i salg fra 1. mars, har dette innholdet:

Artikler:
«Noen betraktninger om rettssikkerhet for barn i fosterhjem», av professor Marit Skivenes og psykologspesialist Jorunn Øpsen
«Ufrivillig flytting av fosterbarn – hvilke rettigheter har fosterforeldrene?», av advokatene Ingunn Festøy og Mathias Røed 

«Traumebevisst omsorg på hjemmebane» av Tone Weire Jørgensen og Ingrid Sæbø Møllen

Faglige spalter:
Spør rådgiver: Oppsigelse av fosterhjemsoppdraget
Juridisk spalte: Barns rettigheter i fosterhjem

Faste spalter:
På innsiden med Heidi Åsheim
Tanker på tampen med Øydis Skogholt

Ønsker du motta siste nummer av Fosterhjemskontakt?

Bli Abonnement! (4 utgivelser/år) kr. 400 per kalenderår.
Bli Medlem! (4 utgivelser/år) kr. 540 per kalenderår.