Fosterhjemskontakt nr. 3/2022

Bladet som er i salg fra 27. september 2022, har dette innholdet:

Artikler:
«Livskvalitet hos unge i fosterhjem – hvem går det bra med?», av Marit Hjellset Larsen, forsker hos NORCE
«Midlertidighet, samvær og tilbakeføring», av Saad Merethe Løland, leder for Organisasjon for barnevernsforeldre. 
«Samvær etter omsorgsovertakelse – en hårfin balanse mellom motstridende hensyn?», av Ingunn Alvik, forsker og advokat.

Faglige spalter:
Spør rådgiver: Klager på den sakkyndige i barnevernssaker som føres for nemd og domstol
Juridisk spalte: Midlertidighet, samvær og tilbakeføring

Faste spalter:
På innsiden med Heidi Åsheim
Tanker på tampen med Øydis Skogholt

Ønsker du motta siste nummer av Fosterhjemskontakt?

Bli Abonnement! (4-6 utgivelser/år) kr. 400 per kalenderår.
Bli Medlem! (4-6 utgivelser/år) kr. 540 per kalenderår.