Fosterhjemskontakt nr. 2/2021

Bladet som er i salg fra 4. juni 2021, har dette innholdet:

Artikler:
«Kjønn og seksualitetsmangfold i fosterhjemsarbeid», av Heidi Leona Norum-Wilmar, barnevernspedagog og spesialist i sexologisk rådgivning.
«Koronatiden var en forkledd velsignelse», av Ann Grete Aasheim, barnevernspedagog.

Faglige spalter:
Spør rådgiver: Forhandlinger med barnevernet
Juridisk spalte: Ny barnevernslov og ny fosterhjemsstrategi

Faste spalter:
På innsiden med Charlene Fjellheim
Tanker på tampen med Øydis Skogholt

Ønsker du motta siste nummer av Fosterhjemskontakt?

Bli Abonnement! (4-6 utgivelser/år) kr. 400 per kalenderår.
Bli Medlem! (4-6 utgivelser/år) kr. 540 per kalenderår.