Fosterhjemskontakt nr. 1/2021

Bladet som er i salg fra 3. mars 2021, har dette innholdet:

Artikler:
«Mamma – et begrep fullt av følelser», av Rina Nicolaisen, spesialpedagog og Beate Heide, spesialpedagog og klinisk pedagog.
«Reaktiv tilknytningsforstyrrelse», av Joachim Haarklou, psykologspesialist.

Faglige spalter:
Spør rådgiver: Krav på fosterhjemsgodtgjøring
Juridisk spalte: Barnevernsreformen endrer barnevernet

Faste spalter:
På innsiden med Charlene Fjellheim
Tanker på tampen med Øydis Skogholt

Ønsker du å kjøpe siste nummer av Fosterhjemskontakt?

Send en e-post til post@fosterhjemsforening.no (kr. 65 + porto)

Jeg vil bli Abonnement! (inntil 6 utgivelser/år) kr. 400 per kalenderår inkludert porto.
Jeg vil bli Medlem! (inntil 6 utgivelser/år) kr. 540 per kalenderår inkludert porto.