Fosterhjemskontakt nr. 2/2022

Bladet som er i salg fra 20. mai 2022, har dette innholdet:

Artikler:
«Erfaringene fra fosterhjemmene viser vei fra antagelser til kunnskap! – Fosterhjemsundersøkelsen 2022», av Tone Granaas, generalsekretær i Norsk Fosterhjemsforening
«Eksperttips til flerkulturelle familier», av Saad Hashi i Atlas Kompetanse.
«Hva sier forskningen om fosterhjem i familie og nære nettverk?», av skribent for Bufdir.

Faglige spalter:
Spør rådgiver: Hyppig skifte av kontaktperson i barneverntjenesten
Juridisk spalte: Barn skal få kartlagt helsen før de kommer i fosterhjem

Faste spalter:
På innsiden med Heidi Åsheim
Tanker på tampen med Øydis Skogholt

Ønsker du motta siste nummer av Fosterhjemskontakt?

Bli Abonnement! (4-6 utgivelser/år) kr. 400 per kalenderår.
Bli Medlem! (4-6 utgivelser/år) kr. 540 per kalenderår.