Fosterhjemskontakt nr. 3/2021

Bladet som er i salg fra 6. september 2021, har dette innholdet:

Artikler:
«Barn og skole», av Rolv-Erling Iversen, lærer og klinisk pedagog med tilleggs-utdanning som familieterapeut, PMTO-terapeut og veileder.
«Barnet mitt eier ikke empati», av Emilie Kinge, spesialpedagog.
«Ensomhet og tillit», av Lars Fr. H. Svendsen, doktor i filosofi og professor ved Universitet i Bergen.

Faglige spalter:
Spør rådgiver: Saker til rådgivningstjenesten
Juridisk spalte: Forbedret fosterhjemsavtale

Faste spalter:
På innsiden med Charlene Fjellheim
Tanker på tampen med Øydis Skogholt

Ønsker du motta siste nummer av Fosterhjemskontakt?

Bli Abonnement! (4-6 utgivelser/år) kr. 400 per kalenderår.
Bli Medlem! (4-6 utgivelser/år) kr. 540 per kalenderår.