Fosterhjemskontakt nr. 3/2020

Bladet som er i salg fra 22. juni 2020, har dette innholdet:

Aktuelle linker fra utgivelsen:.

Artikler:
«Kriser kan bygge motstandskraft», av Mari Kjølseth Bræin, psykologspesialist ved SVTS Øst.
«Samarbeid mellom barnevernet og skolen», av Rina Nicolaisen, spesialpedagog, og Beate Heide, spesialpedagog og klinisk pedagog.
«Mobilspill for utelek», av Kris Munthe, spillanmelder i Barnevakten.

Faglige spalter:
Spør rådgiver: Oppsigelse av fosterhjemsavtalene og Fosterbarnet mitt har knust en rute – hvem dekker reparasjonen?
Juridisk spalte: Frivillig plassering i fosterhjem

Faste spalter:
På innsiden med Mona Marlene Lund
Tanker på tampen med Øydis Skogholt

Ønsker du å kjøpe siste nummer av Fosterhjemskontakt?
Send en e-post til post@fosterhjemsforening.no (kr. 65 + porto)

Jeg vil bli Abonnement! (inntil 6 utgivelser/år) kr. 350 per kalenderår inkludert porto.
Jeg vil bli Medlem! (inntil 6 utgivelser/år) kr. 540 per kalenderår inkludert porto.