Komiteer i Norsk Fosterhjemsforening

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen har som oppgave å påse at vedtekter og beslutninger blir fulgt.

Ønsker du kontakt med kontrollkomiteen? Ta kontakt med komiteen via e-post: kontrollkomite@fosterhjemsforening.no

Kontrollkomiteen består av følgende personer som ble valgt på landsmøtet 2019:

Leder: Mette Christin Westergren
Telefon: 988 78 154
E-post: mettecw@yahoo.no

Medlem: Gine Sægrov
Telefon: 928 15 454
E-post: gine@nulani.net

Nestleder: Solfrid Ruud Rekdal
Telefon: 414 84 511
E-post: solfrid.rekdal@hotmail.com

1. varamedlem: Ragni Tvetene

Valgkomiteen

Valgkomiteen består av følgende personer som ble valgt på landsmøtet 2019:

Leder: Monica Sjursen Skogland
Mobil: 930 83 831
E-post: monica_sjursen@yahoo.no

Medlem: Tom Ophus
Mobil: 402 39 523
E-post: tomophus@gmail.com

2. varamedlem: Frode Aker-Bjørke
Mobil: 993 59 046
E-post: frodeaker@gmail.com

Nestleder: Monica Holst
Mobil: 911 53 949
E-post:  monicaholst@live.no

1. varamedlem: Kari Janne Stenersen
Mobil: 958 43 085
E-post: karijanne.stenersen@gmail.com