Komiteer i Norsk Fosterhjemsforening

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen har som oppgave å påse at vedtekter og beslutninger blir fulgt. Klikk her for retningslinjer for kontrollkomiteens arbeid.

Ønsker du kontakt med kontrollkomiteen? Ta kontakt med komiteen via e-post: kontrollkomite@fosterhjemsforening.no

Kontrollkomiteen består av følgende personer som ble valgt på landsmøtet 2021:

Leder: Solfrid Ruud Rekdal
Telefon: 414 84 511
E-post: solfrid.rekdal@hotmail.com

Nestleder: Susanne Kristiansen
Telefon: 915 70 711
E-post: su-kri@online.no

Medlem: Ragni Tvetene

1. varamedlem: Johan I.J. Hjertebråten

2. varamedlem: Anders Wengen

Valgkomiteen

Klikk her for retningslinjer for valgkomiteens arbeid.

Valgkomiteen består av følgende personer som ble valgt på landsmøtet 2021:

Leder: Monica Sjursen Skogland
Mobil: 930 83 831
E-post: monica_sjursen@yahoo.no

Nestleder: Monica Holst
Mobil: 911 53 949
E-post:  monicaholst@live.no

Medlem: Tom Ophus
Mobil: 402 39 523
E-post: tomophus@gmail.com

1. varamedlem: Kari Janne Stenersen
Mobil: 958 43 085
E-post: karijanne.stenersen@gmail.com

2. varamedlem: Frode Aker-Bjørke
Mobil: 993 59 046
E-post: frodeaker@gmail.com