Kaja Fondet

Fond på 10.000.000 kr etablert til barn i fosterhjem og ungdom under ettervern

– Kaja-fondet driftes av Norsk Fosterhjemsforening!

9 av 10 barn som av ulike grunner ikke kan bo hjemme med sine foreldre, bor i fosterhjem. Dette er barn og ungdom som har en ekstra tøff start i livet. Myndighetene plikter å gi disse barna trygge rammer og en god oppvekst i et fosterhjem, og fosterforeldre rekrutteres og læres opp til å forstå barnet, gi omsorg og kjærlighet slik at det kan skapes en tilknytning og rette opp en skjevutvikling fra en tøff start på livet.

Dessverre dekkes ikke alltid aktiviteter som handler om en viktig hobby for barnet, en spesiell interesse som barnet har talent innen eller f.eks støtte til førerkort for ungdom. Dette er aktiviteter som gir livskvalitet og økt mestringsfølelse til barn og ungdom som trenger å endre sine indre arbeidsmodeller, oppleve at de har en egenverdi, og gjennom det ha større sjanse for å vokse opp som trygge voksenpersoner som bidrar i samfunnet.

En generøs og samfunnsengasjert giver
Midlene på 10.000.000,- kommer fra en generøs og samfunnsengasjert giver som ønsker å være anonym. Vedkommende har selv opplevd å være alene og måtte stå på egne ben. Under krigen ble han evakuert til en for han ukjent del av familien på Vestlandet på grunn av krigshandlinger der han bodde. Der ble han møtt med omsorg og kjærlighet. Han sier selv at dette har betydd mye for eget liv og utvikling og har videre klart seg selv, med arbeid om dagen og skolegang på kvelden i ungdomstiden. Giveren er opptatt av at ethvert barn har iboende ressurser. At barn bør møtes med respekt for utvikling av nødvendig selvtillit og få utviklet sine evner, og at økonomi ikke bør være en flaskehals for barns utvikling.

Ønsker du å bidra til at Kaja Fondet vokser, og at flere sårbare barn og unge kan ta del av denne mulighet? Da kan du gi bidrag til Kaja-fondet på konto: 1506.70.73816.

Hvem kan søke?
Det er laget retningslinjer som skal følges for både driften av Kaja-fondet og for de som skal søke. Det er saksbehandler i barneverntjenesten, skolelærer, helsesøster, kulturskolelærer eller andre voksne i profesjoner rundt barnet eller ungdommen, som kan søke på vegne av dem. Barneverntjenesten må se til at fosterhjemmet og ungdommen er medlem i Norsk Fosterhjemsforening. Fondet forvaltes av Vertu kapitalforvaltning, og om drøye året håper man på en avkastning som gir mulighet til å etterspørre søknader og dele ut midler.

Det kan søkes om midler til aktiviteter som med stor sannsynlighet vil bidra til bedre livsmestring for barnet/ungdommen. Midlene som deles ut er avkastning av fondet og vil variere. Som hovedregel kan man søke om beløp i størrelseorden mellom 500,- og 10.000,-

Søknadsportal vil bli etablert på denne siden i løpet av 2022.