Kajafondet

For bedre livsmestring og livskvalitet for barn og ungdom i fosterhjem og under ettervern

Formålet med Kajafondet

9 av 10 barn som av ulike grunner ikke kan bo hjemme med sine foreldre, bor i fosterhjem. Aktiviteter som handler om en viktig interesse for barnet eller ungdommen dekkes dessverre ikke alltid av det offentlige.

Kajafondet ønsker å bidra til økt livskvalitet og mestringsfølelse for barn og ungdom. Og gi de muligheten til å oppleve at de har en egenverdi, og gjennom det ha større sjanse for å vokse opp som trygge voksenpersoner som bidrar i samfunnet.

Kajafondet har løpende søknadsfrist fra det åpnes for nye søknader. Søknadene vurderes derfor fortløpende og det tildeles etter «først til mølla»-prinsippet.

Hva kan det søkes om? 

Det kan søkes om støtte til aktiviteter og innkjøp som med stor sannsynlighet vil bidra til bedre livsmestring for barnet/ungdommen, og som ikke fullfinansieres eller dekkes av det offentlige eller andre. Det kan for eksempel være førerkort, alpint utstyr, musikkinstrumenter, utdannelse/kurs, talentutvikling innen sport, kultur, etc. Det kan søkes om støtte fra kr. 2.000 til kr. 20.000.

Man kan søke om støtte til deler eller hele kostnaden ved en aktivitet.

Hvem kan søke? 

Barn eller ungdom i fosterhjem eller under ettervern trenger en voksen som kan søke på deres vegne. Dette må være en saksbehandler i barnevernstjenesten, skolelærer, helsesøster, kulturskolelærere eller andre voksne i profesjoner rundt barnet eller ungdommen. Fosterforeldre eller foreldre, eller andre i nære relasjoner til barnet/ungdommen kan ikke søke.

Fosterhjemmet barnet eller ungdommen bor hos, må være hovedmedlem i Norsk Fosterhjemsforening. For ungdom på ettervern, som ikke er knyttet til et fosterhjem, må vedkommende være støttemedlem. Barnevernstjenesten kan dekke medlemsavgiften, og melde inn hjemmet eller ungdommen. Ikke medlem? Finn innmeldingslenke nederst på siden.

Om Kajafondet  

Kaja-fondet ble etablert i 2021 da en generøs og samfunnsengasjert giver donerte kr 10.000.000. Vedkommende har selv opplevd å være alene og måtte stå på egne ben. Under krigen ble han evakuert til en for han ukjent del av familien på Vestlandet på grunn av krigshandlinger der han bodde. Der ble han møtt med omsorg og kjærlighet. Han sier selv at dette har betydd mye for eget liv og utvikling, og har videre klart seg selv med arbeid om dagen og skolegang på kvelden i ungdomstiden. Giveren er opptatt av at ethvert barn har iboende ressurser. At barn bør møtes med respekt for utvikling av nødvendig selvtillit, og få utviklet sine evner – og at økonomi ikke bør være en flaskehals for barns utvikling.

Fondet forvaltes av Vertu kapitalforvaltning, og tildelinger vil gjøres på bakgrunn av avkastningene fondet gir.

Ønsker du å bidra til at Kajafondet vokser? Da kan du gi bidrag til Kaja-fondet på konto: 1506.70.73816.