Æresmedlemmer i Norsk Fosterhjemsforening

Jf. vedtektene § 2-3 Æresmedlemskap

En person kan bli utnevnt til æresmedlem i Norsk Fosterhjemsforening når:

– en har utført et langvarig og godt fosterhjemsarbeid
– en har utført et langvarig og godt organisasjonsarbeid for Norsk Fosterhjemsforening
– har gjort en langvarig innsats for fosterhjemsomsorgen.

Vedtak om utnevnelse av æresmedlem fattes av hovedstyret. hovedstyret kan ikke komme med forslag til æresmedlemmer. utnevnelsen skjer på landsmøtet. Det utnevnes ett æresmedlem for hvert landsmøte.
Hovedstyret behandler forslag til æresmedlem en gang i hver landsmøteperiode. Det finner sted på siste hovedstyremøtet før landsmøtet, dog senest 10 uker før landsmøtet avholdes.
Det er landsmøtet som fastsetter kriterier for utnevnelsen av æresmedlemskap.
Æresmedlemmet betaler ikke medlemskontingent.

Æresmedlemmer per landsmøtet 2021

 • Thor Bakken
 • Anne B. og Terje Egeland
 • Kjersti Dietrichs
 • Kari og Harry Dokka
 • Anne Hvidsten og Odd A. Parelius
 • Inger og Lars Veflingstad
 • Arild og Anne Lise Ruud
 • Vigdis Bunkholdt
 • Elisabeth Backe-Hansen
 • Tove Wahlstrøm
 • Solfrid Ruud Rekdal