For tillitsvalgte

Sosiale medier, hjemmeside og Office365

Her finner du opplæringsmateriell som viser hvordan du kan oppdatere hjemmesiden til din fylkesforening.

Innlogging krever brukernavn og passord. Har du mistet brukernavn eller passord til publiseringsløsningen? Ta kontakt med Linda i sekretariatet på linda@fosterhjemsforening.no for å få tilgang.

Hvordan kan fylkesforeningen bruke Office365? Her ser vi på blant annet Outlook, Sharepoint og Teams. Innlogging krever brukernavn og passord.  Ta kontakt med Linda i sekretariatet på linda@fosterhjemsforening.no for å få tilgang.

Sosiale medier

Her kan du lese foreningens retningslinjer for bruk av sosiale medier.