Fag og interessepolitikk

Norsk Fosterhjemsforening jobber aktivt med fag og interessepolitikk.

Vi arbeider også med lobbyvirksomhet, blant annet i form av å gi innspill til høringer i Stortinget og til departementene.

Her kan du lese om vårt arbeid med interessepolitikk og lobbyvirksomhet, medlemsundersøkelser og høringsinnspill.