Sekretariatet

Foreningens daglige virksomhet ledes fra sekretariatet som er foreningens utøvende organ.

Sekretariatets hovedoppgaver inkluderer blant annet:
– Være Norsk Fosterhjemsforenings utøvende organ.
– Delta i aktuelle høringer, samt utarbeide skriftlige innspill tilknyttet fosterhjemsomsorgen.
– Utrede, forbedre og følge opp saker som foreningens valgte organer prioriterer.
– Utarbeide informasjons- og opplæringsmateriell.
– Bistå og koordinere virksomheten i fylkesforeningene.
– Gi råd og veiledning til foreningens medlemmer.

Sekretariatet holder til i Storgata 10A i Oslo med inngang fra Skippergata.
Sentralbord: 23315400

Kontaktinformasjon