Rutiner for varsling i Norsk Fosterhjemsforening

Norsk Fosterhjemsforening har etablert en varslingsrutine. Den skal benyttes om du opplever, eller ser at andre opplever kritikkverdige forhold i forbindelse med Norsk Fosterhjemsforenings arbeid og aktiviteter. 

Varslingssaker vil alltid bli behandlet konfidensielt og fortrolig. Norsk Fosterhjemsforening skal være en trygg organisasjon hvor den enkeltes integritet og grenser respekteres. Vi tar avstand fra all diskriminering, trakassering og mobbing. For å sikre dette, vedtok Hovedstyret i foreningen å etablere varslingsrutiner i september 2023.

Alle som har en tilknytning til Norsk Fosterhjemsforening kan varsle.

Hva er å varsle?
Å varsle er å si ifra om noe som er kritikkverdig, noe som føles ubehagelig eller skremmende eller handlinger som er ulovlige. En varsling kan kalles avvik, klage, bekymringsmelding, si ifra og så videre, og avgjør ikke om det skal behandles som en varslingssak. Det er innholdet i saken, og hvem som sier ifra, som avgjør om det blir behandlet som et varsel.

Eksempler på kritikkverdige forhold som det skal varsles om:
• Brudd på vedtekter og etiske retningslinjer i Norsk Fosterhjemsforening.
• Lovbrudd.
• Mobbing.
• Seksuell trakassering og overgrep.
• Diskriminering og rasisme.
• Økonomisk mislighold og korrupsjon.

Slik varsler du

Varsel sendes via nettskjemaet nedenfor og du mottar en bekreftelse på at informasjonen er er mottatt. Saken blir fulgt opp av generalsekretær og styreleder. Dersom varselet gjelder generalsekretær eller styreleder, sendes det kun til den ene som det er ikke varslet om.

Generalsekretær og styreleder fremlegger informasjonen for hovedstyret, og varsler er anonym. Hovedstyret vurderer om det er skjedd brudd på organisasjonens etiske retningslinjer, og beslutter om det skal settes i gang reaksjoner, eller sanksjoner, i henhold til vedtektene. Lovbrudd blir politianmeldt.

Varsler og den som er varslet på,  skal bli ivaretatt og holdes orientert om saken underveis.