Samarbeid

Norsk Fosterhjemsforening har samarbeid med diverse departementer, direktorater, Stortinget, ombud, offentlige etater, andre organisasjoner og media. I menyen til venstre kan du velge oversikter over disse.

Sametinget:

I 2022 inngikk Norsk Fosterhjemsforening og Sametinget i et samarbeid for å sikre god utvikling av fosterhjemsomsorgen for samiske barn i Norge.

Samarbeidsavtale mellom Sametinget og Norsk Fosterhjemsforening 2022 (samisk)
Samarbeidsavtale mellom Sametinget og Norsk Fosterhjemsforening 2022 (norsk)

Internasjonale samarbeid:

Organisasjoner Norsk Fosterhjemsforening er medlem av: