Hjelp og råd

Samarbeidsadvokater

Trenger du advokatbistand, kan du ta kontakt med en av våre samarbeidsadvokater!

Alle våre medlemmer får 20% rabatt på advokatenes timepris, samt en kort avklaringsamtale om problemet er hensiktsmessig for advokathjelp.
NB – advokatene kan ha ulike timepriser.

Samarbeidsadvokatene våre har ulike kunnskaper på området – les mer om spesialområdene ved kontaktinfoen til advokatene.

ADVOKAT ASTRID VIGDIS HARAM

Advokat Astrid Vigdis Haram
922 46 933
ah@advokatforum.no

Spesialområde: Barnerett; barnevern, adopsjon.

 • Øvrig saksområde: utlendingsrett, saker om tvang innen psykisk helsevern og rus. Bistandsadvokat.
 • Lang og bred erfaring med å prosedere barnevernssaker i fylkesnemnda og domstolene, både for offentlige og private parter.
 • Nestleder i Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern for Diakonhjemmet sykehus.
 • Medlem av regjeringsoppnevnt utvalg som utarbeidet utkast til ny adopsjonslov; NOU 2014:9 Ny adopsjonslov.

Klikk her for å komme til advokatforum.no

ADVOKAT SANDVOLD

Advokat Gro Sandvold
948 67 477
gs@advisioadvokat.no

Spesialområde:

 • Trygderett: god kjennskap til saksbehandling både med hensyn til søknader, klager og anker samt rettssaker for lagmannsretten
 • Saksområder: sykdomsbaserte ytelser som sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og yrkesskadesaker i tillegg til grunnstønad- og hjelpestønadssaker, familieytelser som overgangsstønad, omsorgspenger, foreldrepenger

Klikk her for å komme til Gro Sandvold, advokat og partner i Advokatfirmaet Advisio AS (advisioadvokat.no)

ADVOKAT ALVIK

Advokat InngunnAlvik
922 57 475

ingunn@arsl.no

Spesialområde: barnerett, barnevern,  familierett.

 • Prosedert en rekke barnevernssaker for barnevernsnemnder og domstoler
 • Skriver fast i tidsskriftet Fosterhjemskontakt.
 • Står bak rapporten «Samvær etter omsorgsovertakelse» fra 2021.

Advokatfirmaet Alvik, Røed og Stang Lund – arsl.no

ADVOKAT STANG LUND

Advokat Margrethe Stang Lund
934 10 305

margrethe@arsl.no

Spesialområder: Barnerett, barnevern, familierett, skole, eiendom og plan- og bygningsrett

 • Øvrige saksområder: utlendingsrett og menneskerettigheter
 • Prosederer saker for barneverns- og helsenemnda og domstolene
 • Behersker engelsk og fransk
 • Erfaring med lov og forskriftsarbeid fra KRD og i referansegruppe for KS

Advokatfirmaet Alvik, Røed og Stang Lund – arsl.no

www.advokatstanglund.no

https://www.linkedin.com/in/margrethestanglund/

ADVOKAT TOTLAND

Spesialområde: barns rettigheter, seksuelle overgrep

 • Godkjent advokatmekler
 • Erfaring fra barnevernet og Konfiktrådet
 • Erfaren foredragsholder og kommentator om barns rettigheter

Partner og daglig leder i advokatfirmaet Barneadvokatene – barneadvokatene.no

Advokat Thea Totland

thea@barneadvokatene.no

ADVOKAT TRØNNES EIDSVOLD

Spesialområde: barnevernssaker, samvær, fast bosted, barn med spesielle behov pga sykdom/redusert funksjonsevne

 • Erfaring fra Gatejurisen og Kirkens Bymisjons juridiske tilbud
 • Holder søskenkurs
 • Forfatter og tidligere journalist

Partner i advokatfirmaet Barneadvokatene – barneadvokatene.no

Advokat Trude Tønnes Eidsvold

trude@barneadvokatene.no

ADVOKATFIRMAET SALOMON JOHANSEN

Advokat Salomon Johansen
229 89 940
post@salomon-johansen.no

Advokatfirmaet Salomon Johansen AS har som hovedfokus å yte kvalitetsarbeid, med rask oppfølging og god personlig service. Vårt mål er best mulig resultater for våre klienter. Vi har advokater som er spesialister på en rekke rettsområder, og som har lang erfaring fra både offentlig og privat virksomhet.

Mer informasjon under advokatene under.

Klikk her for å komme til salomon-johansen.no

Advokat Iram S. Ali
932 67 179
ali@salomon-johansen.no

God kjennskap til fosterhjemsplasseringer og lang erfaring med bistand til barn og foreldre i barnevernssaker.

Advokat Maria Støen Thoresen
905 88 037
thoresen@salomon-johansen.no

God kjennskap til fosterhjemsplasseringer og lang erfaring med bistand til barn og foreldre i barnevernssaker.

Advokat Vidar Storvik
959 47 125
storvik@salomon-johansen.no

Erfaring med enkelte problemstillinger knyttet til fosterhjem via arbeid i Barne- og familieetaten i Oslo kommune, samt langvarig erfaring med barnevernssaker.