Landsmøtet

Landsmøtet er foreningens øverste myndighet. Møtet holdes hvert annet år innen utgangen av oktober. Saker til landsmøtet fremmes av fylkesforeningene, hovedstyret og kontrollutvalget.

Landsmøtesaker:

  •  Årsberetning gjeldende for Landsmøteperioden.
  •  Regnskap med revisjonsberetning.
  •  Kontrollutvalgets rapporter.
  •  Innkomne forslag.
  •  Langtidsbudsjett og fastsettelse av kontingent og styrehonorar.
  •  Handlingsplan og langtidsbudsjett.
  •  Valg og oppnevning av Hovedstyre, Kontrollutvalg og Valgkomite, samt en statsautorisert revisor.