Om organisasjonen

Norsk Fosterhjemsforening er en aktiv pådriver for å heve kvaliteten på alle plan innen fosterhjemsomsorgen.
Foreningen er en landsdekkende og uavhengig bruker- og interesseorganisasjon i forhold til politiske partier og trossamfunn.

Norsk Fosterhjemsforening består av et sekretariat lokalisert i Oslo og lokalforeninger i hvert fylke. En viktig del av virksomheten er å drive interessepolitisk arbeid opp mot nasjonale og lokale myndigheter for å bidra til å bedre kvaliteten på fosterhjemsomsorgen.
Fylkesforeningene tilbyr videre en rekke aktiviteter og arrangementer rettet mot fosterbarn, fosterforeldre og fostersøsken.

Organisasjonskart

Sist oppdatert: 21.3.2024