Her legger vi fram spørsmål fra medlemmer som vært i kontakt med oss via rådgivningstelefonen. Det vil komme mer informasjon om diverse temaer som vi ønsker at våre medlemmer skal ha innsikt i. Vi opplever at fosterforeldre ikke får all den informasjonen de er i behov av – dette gjelder generelt, men også spesifikke områder – derfor setter vi sammen noen av de problemer og spørsmål våre medlemmer møter, og håper at dette vil kunne bidra til mer kunnskap rundt oppdraget som fosterforelder.

Husk at vi har rådgivere på kontoret hver torsdag mellom kl. 09.00 og 15.00 på telefon 46500847.
Du kan også sende inn din henvendelse her.

Om du har noen innspill til hvilke temaer som bør trekkes frem

– så tas dette i mot med stor takk!