Faglitteratur om temaet fosterforeldres egne barn

Bunkholdt, Vigdis (2005). Fosterforeldrenes egne barn. Temahefte nr. 18, Norsk Fosterhjemsforening Haus, Inger (2005). Det er bare din mamma, ikke min mamma. Fosterhjemskontakt nr. 2/2005, side 10-11

Heggdalsvik, Inger Kristin (2007). Fosterforeldres egne barn. En studie av hvordan fosterforeldrenes egne barn opplever det å vokse opp sammen med fosterbarn. Hovdeoppgave, NTNU, Trondheim

Höjer, Indrid (2003). Å vokse opp med fostersøsken. Fosterhjemskontakt, nr. 8/2003, side 20-23

Johansson, Morten (2005). Hjelp! Jeg skal få et fostersøsken…En brosjyre for fosterforeldrenes egne barn. Norsk Fosterhjemsforening

Liane, Vibeke (2008). Nyfiken empati. Fontene, nr 4/2008, side 20-23

Nordenfors, Monica (2006). Ett reflexivt syskonskap. En studie om att växa upp tilsammans med fostersyskon. Institusjonen för socialt arbete, Göteborgs Universitet

Paulsen, Mia (2001). «Fostersøsken savner oppfølging: Barnevernet overser
oss». «Snakker for lite med barna». Embla nr. 7

Revheim-Rafaelsen, Cecilie (2013). Masteroppgave, Sosialarbeiderens etiske blikk – En kvalitativ studie av profesjonsetiske utfordringer i møte med fosterforeldrenes egne barn.

Sandvik, Helle (2002). Egne barn i fosterhjem. Fosterhjemskontakt, nr. 8, side 24-29

Skogholt, Øydis (2000). Fostersøsken – på godt og vondt. Fosterhjemskontakt nr. 2/2000,
side 4-7

Sundt, Hege (red.)(2011) Fosterhjemshåndboka. 6. utgave. Oslo: Kommuneforlaget