Fosterforeldres rettigheter

Fosterhjemsavtalen
Dette er et vedlegg til Fosterhjemsavtalen om fosterforeldres arbeidrettslige stilling og deres sosiale rettigheter