Rettigheter og klager i barnevernet

Sist oppdatert: 17.3.2016

Helsetilsynet publiserte våren 2016 nyskrevne nettekster om rettigheter og klager i barnevernet. Menyen i linken nedenfor gir en god oversikt over mulighetene for å klage på barnevernet og hvordan klager blir behandlet, dessuten beskrivelse av de rettighetene barn og ungdom har i institusjon.

Les mer her: Rettigheter og klager i barnevernet