Vårt arbeid

Vi arbeider for å heve kvaliteten på alle plan innen forsterhjemsomsorgen.

Våre viktigste oppgaver inkluderer:

  • Å drive interessepolitiskarbeid mot nasjonale og lokale myndigheter
  • Å sikre godt samarbeid med offentlige institusjoner og andre relevante organisasjoner
  • Å drive opplæring gjennom kurs- og informasjonsvirksomhet
  • Å gi råd og veiledning til våre medlemmer
  • Å spre informasjon om fosterhjemsarbeid gjennom media, internett og egne publikasjoner
  • Utgivelde av foreningens fagblad Fosterhjemskontakt