Rådgivning

Rådgivning er forbeholdt medlemmer i Norsk Fosterhjemsforening og betjenes hver torsdag mellom kl. 09.00 og 15.00 på telefon 46500847. Du kan også sende inn din henvendelse her.

Mange fosterforeldre synes det er vanskelig å snakke om saker som gjelder fosterbarnet på grunn av taushetsplikten. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har gjort det klart at taushetsplikten ikke brytes ved å henvende seg til Norsk Fosterhjemsforenings rådgivningstjeneste.

I hvert nummer av medlemsbladet Fosterhjemskontakt, presenteres aktuelle problemstillinger fra rådgivningstjenesten.

Her er en brosjyre som presenterer de mest aktuelle temaene fra Norsk Fosterhjemsforenings rådgivningstjeneste.