Vårt tidsskrift

Tidsskriftet Fosterhjemskontakt kommer ut 6 ganger i året.

Innhold og tema Fosterhjemskontakt:

Fosterhjemskontakt tar opp ulike temaer med tilknytning til fosterhjemsarbeid som er nyttig og inspirerende for fosterforeldre, saksbehandlere i barnevernet og andre fagfolk. Det gis i tillegg informasjon om lover og regler som gjelder fosterhjem samt formidles informasjon fra fylkesforeningene, fosterforeldre og fosterbarn.

Abonnement på Fosterhjemskontakt:

Abonnement på Fosterhjemskontakt koster kr 350 pr. år.  Utland kr 370. Abonnement er åpent for alle. Du finner skjema for å bli abonnent her. Medlemmer og støttemedlemmer har tidsskriftet inkludert i medlemskapet.

Kjøp av enkeltutgaver av Fosterhjemskontakt:

Enkeltutgaver av fagbladet kan kjøpes fra NFFs sekretariat til kr. 65,- + porto.
Oppgi hvilket nummer og årstall og send til e-post post@fosterhjemsforening.no
eventuelt kan du ringe på telefon 23 31 54 00.

Send oss ditt forslag:

Har du forslag til interessante temaer, artikler eller kommentarer til bladet, ta kontakt med redaktør Åse L. Larsen på e-post redaksjon@fosterhjemsforening.no.