Kalender 2023

JANUARKontingentrefusjon 4 til fylkesforeningene (fra 4 kvartal i 2021)
1.- 5. januar: kontingent for 2023 sendes ut
Info til tillitsvalgte og medlemmer om at kontingenten sendes ut
Rekruttere hovedmedlemmer: oppfølging verveaktivitet barnevernstjenester
Ungdomsutvalget bidrar med spørsmål til Fosterhjemsundersøkelsen UNG23
FEBRUARFosterhjemsundersøkelsen 2023: spørreskjema sendes ut til alle medlemmer
1.- 5. februar: andre påminnelse kontingent sendes per e-post og brev (sentralt)
16. februar: Hovedstyremøte 1 (digital)
28. februar (senest): Årsmøte i fylkesforeningene – Ungdomsutvalget inviterer seg selv til aktuelle fylker, om de har mulighet
Reaktivere medlemmer
Markere Morsdag
MARS30. mars: Hovedstyremøte 2 (digital) Fosterhjemskontakt 1
1.- 5. mars: tredje påminnelse kontingent sendes per brev (sentralt)
21.- 31. mars: fylkesforeningene følger opp kontingent
APRILKontingentrefusjon 1 til fylkesforeningene
14. april: melder ut medlemmer som ikke har betalt.
21. april: Hovedstyremøte 3 (fysisk i forbindelse med Organisasjonssamling)
22.-23. april: Organisasjonssamling inkl. inkludert Ungdomsutvalget
MAI10. mai: lansering Fosterhjemsundersøkelsen 2023 – inkludert UNG23-rapporten
10. mai: Norsk Fosterhjemsforening 42 år
Fosterhjemskontakt 2
JUNI1. juni: frist for fylkesstyrerenes innsendelse av regnskap og årsberetning
8. juni: Hovedstyremøte 4 (digitalt)
JULISOMMERFERIE
AUGUSTKontingentrefusjon 2 til fylkesforeningene
14.- 18. august: Arendalsuka – Ungdomsutvalget deltar etter kapasitet
24. august: Hovedstyremøte 5 (digitalt)
SEPTEMBER28. september: Hovedstyremøte 6 (digital)
1. september: ½ pris på hovedmedlemskap
Fosterhjemskontakt 3
Rekruttere medlemmer: oppfølging barnevernstjenestene
25.-26. september: Fosterhjemskonferansen – noen fra Ungdomsutvalget deltar
OKTOBERKontingentrefusjon 3 til fylkesforeningene
5. oktober: Hovedstyremøte 7 (ved behov)
20. oktober: Hovedstyremøte 8 (fysisk i forbindelse m. Landsmøte)
21.- 22. oktober: Landsmøte på Quality Airport Gardermoen, med Ungdomsutvalget
NOVEMBER15. november: 100 kr for hovedmedlemskap
Markere Farsdag
Julekampanje
DESEMBERFosterhjemskontakt 4
8. – 9. desember: Hovedstyremøte 1 – konstituering av nyvalgt Hovedstyre (fysisk) og styreseminar