Kalender 2024

JANUARKontingentrefusjon 4 til fylkesforeningene (fra 4 kvartal i 2021)
5. januar: kontingent for 2024 sendes ut
Ungdomsutvalget bidrar med spørsmål til Fosterhjemsundersøkelsen UNG23
27.- 28. januar: Hovedstyresamling (fysisk)
Vervekampanje medlemmer
FEBRUARFosterhjemsundersøkelsen 2024: spørreskjema sendes ut til alle medlemmer
1.- 5. februar: første påminnelse kontingent sendes per e-post (sentralt)
22. februar: Hovedstyremøte 2 (digital)
28. februar (senest): Årsmøte i fylkesforeningene – Ungdomsutvalget inviterer seg selv til aktuelle fylker, om de har mulighet
Markere Morsdag
MARS1.- 5. mars: andre påminnelse kontingent sendes per brev (sentralt)
Fosterhjemskontakt 1
APRILKontingentrefusjon 1 til fylkesforeningene
15. april: melder ut medlemmer som ikke har betalt.
19. april: Hovedstyremøte 3 (fysisk i forbindelse med Organisasjonssamling)
20.- 21. april: Organisasjonssamling inkl. inkludert Ungdomsutvalget
MAI10. mai: lansering Fosterhjemsundersøkelsen 2024 – inkludert UNG24-rapporten
10. mai: Norsk Fosterhjemsforening 43 år
Fosterhjemskontakt 2
Ringekampanje (med Dialog Norge: rekruttere givere + reaktivere medlemmer
JUNI1. juni: frist for fylkesstyrerenes innsendelse av regnskap og årsberetning
1. juni: Kajafondet åpner for nye søknader
13. juni: Hovedstyremøte 4 (digitalt)
Giverkampanje

JULISOMMERFERIE
AUGUSTKontingentrefusjon 2 til fylkesforeningene
12.- 16. august: Arendalsuka – Ungdomsutvalget deltar etter kapasitet

SEPTEMBER1. september: vervekampanje medlemmer – ½ pris på hovedmedlemskap
Fosterhjemskontakt 3
16.- 17. september: Fosterhjemskonferansen – noen fra Ungdomsutvalget deltar
26. september: Hovedstyremøte 5 (digitalt)
OKTOBERKontingentrefusjon 3 til fylkesforeningene
18.- 20. oktober: FosterhjemsFORUM i Larvik
25. oktober: Hovedstyremøte 6 (fysisk, i forbindelse med Ledersamling)
26.- 27. oktober: Ledersamling
NOVEMBER15. november: vervekampanje medlemmer – 100 kr for hovedmedlemskap
Markere Farsdag

DESEMBERJulekampanje
Fosterhjemskontakt 4