Lokalt påvirkningsarbeid

Lokalt i din kommune

Med utgangspunkt i handlingsplanen vedtatt på Landsmøtet i 2019 er det utarbeidet en overordnet politisk strategi for Norsk Fosterhjemsforening. I den overordnede strategien er det tre politiske prioriteringer:

  • Et tiltak eller manglende tiltak i et fosterhjem må kunne overprøves og klages på.
  • Fosterhjemmenes kompetanse og uttalelser om barnet må innhentes og vurderes før det gjøres inngripende avgjørelser som omhandler barnets situasjon i fosterhjemmet.
  • Kompetansehevende tiltak, spesialisert veiledning, avlastning, frikjøp etter plassering og andre tiltak må vurderes i hvert tilfelle og evalueres underveis i oppdraget.

I tillegg til den overordnede strategien og handlingsplanen har det blitt utarbeidet en plan for påvirkningsarbeid frem mot Stortingsvalget 2021. Den skisserer aktivitet frem mot 2021 for det nasjonale leddet samt fylkesleddet.